Koncem srpna k nám přijedou strávit následující školní rok účastníci mezinárodního programu organizace AFS pro středoškolské studenty. Přijedou s cílem poznat život v naší zemi, seznámit se s její kulturou, naučit se náš jazyk a také navázat nová přátelství. Do mezinárodního programu AFS, zaměřeného na globální výchovu a mezikulturní vzdělávání, je každoročně zapojeno na 10.000 studentů, stejný počet hostitelských rodin a stovky škol ve více než 50 zemích celého světa. Pro všechny zapojené účastníky – studenty, školy, hostitelské rodiny i komunity – tento program představuje významné rozšíření a prohloubení poznávacích a vzdělávacích příležitostí.

  Do České republiky přijede absolvovat školní rok 2002 – 2003 či jeho pololetí více než 40 středoškoláků z Austrálie, Brazílie, Ekvádoru,Chile, Islandu, Japonska, Lotyšska, Německa, USA a Venezuely. Budou umístěni na středních školách po celé naší republice a budou žít v hostitelských rodinách, které je na dobu jejich pobytu přijmou za své, podělí se s nimi o svůj domov a poskytnou jim nezbytné zaopatření. Realizátorem programu je mezinárodní nezisková a dobrovolnická organizace AFS Intercultural Programs (http://www.afs.org), jejímž posláním je vytvářet a poskytovat příležitosti k mezikulturnímu vzdělávání s cílem pomáhat lidem rozvíjet schopnosti, získávat znalosti a osvojovat si postoje potřebné pro tvořivý a harmonický život v současném multikulturním a stále více vzájemně propojeném světě.

  V České republice zajišťuje programy AFS národní organizace – občanské sdružení AFS Mezikulturní programy, která v současnosti hledá ještě několik rodin pro svůj hostitelský program 2002 – 2003.

  Zájemci o hoštění zahraničního studenta či studentky v tomto období jsou proto žádáni, aby co nejdříve kontaktovali kancelář sdružení.

  AFS Mezikulturní programy
  Zlatnická 7
  110 00 Praha 1
  Tel.: (02) 223 17 138
  Tel./Fax: (02) 223 24 006
  E-mail: info-czechrepublic@afs.org

  Autor