Již XV. ročník celostátní dětské výtvarné a literární soutěže „Ahoj z prázdnin“ vyhlásil v těchto dnech Dům dětí a mládeže v Šumné na Znojemsku. Soutěž, která si svou úrovní a rozsahem zajistila místo mezi soutěžemi, které doporučuje Ministerstvo školství ČR v rámci svých pedagogicko-organizačních informací, má za úkol zachytit zážitky dětí z doby letních prázdnin libovolnou výtvarnou či literární formou. Minulého ročníku se ve výtvarné části účastnilo celkem 1.694 soutěžících, v literární části 354 soutěžících. Minimálně obdobný zájem očekávají pořadatelé i v tomto ročníku.

  Práce je třeba předat nebo zaslat na adresu Dům dětí a mládeže, 671 02 Šumná, kde mohou zájemci získat také podrobnější informace. Propozice soutěže jsou zveřejněny i na www stránkách http://sis.znojmo.cz/ddmsumna (na stejných stránkách jsou k nahlédnutí i oceněné výtvarné a literární práce z předchozích ročníků).

  VÝTVARNÁ ČÁST:

  Posláním soutěže je zachytit zážitky dětí z doby letních prázdnin. Práce v oborech kresba, malba a grafika musí být opatřeny na zadní straně popiskou s údaji: jméno a příjmení autora, věk, třída, soutěžní kategorie, adresa bydliště, adresa školy, název práce.

  Soutěžní kategorie:

  1. děti do 6 let /MŠ/

  2. děti 6 – 8 let /1. – 2. roč./

  3. děti 9 – 10 let /3. – 4. roč./

  4. děti 11 – 12 let /5. – 6. roč./

  5. děti 13 – 15 let /7. – 9. roč./

  Práce je třeba zaslat nebo předat do 20.10.2004 na adresu: Dům dětí a mládeže, 671 02 Šumná.

  Soutěž bude posuzovat odborná porota, nejlepší práce v jednotlivých kategoriích budou oceněny a výběr z nich bude vystaven v prostorách DDM Šumná a následně ve výstavních prostorách stát. zámku ve Vranově nad Dyjí.

  LITERÁRNÍ ČÁST:

  Posláním soutěže je zachytit zážitky dětí z doby letních prázdnin. Použít lze libovolné slohové útvary. U každé práce je třeba uvést jméno a příjmení autora, věk, třídu, soutěžní kategorii, adresu školy, adresu bydliště, název práce.

  Soutěžní kategorie:

  1. děti 6 – 9 let /1. – 3. roč./

  2. děti 9 – 11 let /4. – 5. roč./

  3. děti 12 – 13 let /6. – 7. roč./

  4. děti 14 – 15 let /8. – 9. roč./

  Práce je třeba zaslat nebo předat do 20.10.2004 na adresu: Dům dětí a mládeže, 671 02 Šumná.

  U kategorií 3. a 4. žádáme pokud možno o přepis práce strojem. Doporučujeme zasílat maximálně 5 prací v každé soutěžní kategorii. Soutěž bude posuzovat odborná porota, nejlepší práce budou oceněny, nabídnuty ke zveřejnění a zaslány do národní literární soutěže „Náš svět“.

  Po vystavení budou výtvarné práce vydraženy a zisk z dražby bude předán na konto celonárodní dobročinné sbírky Fondu ohrožených dětí na pomoc opuštěným, týraným a zanedbávaným dětem /IPB Praha 4 3055103/5100, Fond ohrožených dětí, Na poříčí 6, 110 00 Praha 1, tel. 2260050, 2265369/.

  Poznámka:

  – obálku s pracemi označte vlevo dole názvem soutěže

  – výsledkové listiny budou zaslány všem účastníkům soutěže. Práce odevzdané do obou částí soutěže se účastníkům nevracejí.

  Informace: Dům dětí a mládeže Šumná,671 02 Šumná, tel./fax 515 291 436,

  e-mail: ddmsum@mboxzn.cz, http://sis.znojmo.cz/ddmsumna

  Dům dětí a mládeže Šumná spolu se Správou národního parku Podyjí rovněž zvou zájemce na výstavu nejlepších prací z celostátní dětské výtvarné soutěže „Příroda kolem nás“. Výstava je instalována do 31. 10. 2004 v prostorách Návštěvnického střediska Národního parku Podyjí v Čížově.

  Výstavu si můžete prohlédnout také na internetových stránkách DDM Šumná na adrese:

  http://sis.znojmo.cz/ddmsumna.