Již 15. 10. 2004 je uzávěrka 9. ročníku fotografické soutěže „Pohledy do přírody“, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody + Lesy ČR, s.p. + MŠMT ČR. Tato soutěž je určena především začínajícím umělcům a pozorovatelům přírody (kategorie do 12 let, do 18 let a starší) a má tato vyhlášená témata: Duše stromů, Moudrost lesa, Les v krajině a Člověk v lese.

    Každoročně se této soutěže účastní přibližně stovka autorů, většina prací je prezentována na výstavách putujících po celé republice, uzávěrka je 15. října 2004, podrobné propozice a vstupní formulář jsou zveřejněny na internetu (www.smop.cz), tam jsou také ukázky prací minulého ročníku,… a tak nic nebrání vybrat z letních fotek ty nejlepší a poslat je do soutěže.

    A právě na ty vaše se těší celá odborná porota.

    Michal Kulík (CDM@smop.cz)
    Sdružení MOP ČSOP

    Autor