AFSZa roky, které u nás pomáhá organizace AFS organizovat mezikulturní výměny středoškolských studentů, se už shromáždila nemalá řádka dotazů. Přinášíme odpovědi na ty, které se nejčastěji opakují. Ono totiž vzít si někoho z daleké ciziny na několik měsíců domů, nemusí být jen otázka volné postele. Jak se ukazuje, největší bariérou nemusí být zdaleka ani jazyk.

  Jaké informace obsahuje studentova přihláška?
  Studentova přihláška obsahuje základní informace o studentovi, například adresu, datum narození, jména a zaměstnání rodičů, jaké jsou hlavní zájmy studenta, zda má nějaké alergie či diety, náboženství. Student též píše dopis své budoucí hostitelské rodině, kde se snaží popsat svou osobnost, jak vypadá jeho všední den, jak tráví svůj volný čas, atp. Další součástí přihlášky je formulář vyplněný školou, kde jsou vysvědčení za poslední tři roky studia. Lékař vyplňuje formulář o aktuálním zdravotním stavu, jaká očkování student prodělal, zda má nějaké alergie, zda nosí brýle, atd. Studentova přihláška též obsahuje fotografie studenta, jeho rodiny a přátel.

   

  Nevadí, že nebydlíme v Praze? Že jsme neúplná rodina? Že nebude mít student vlastní pokoj? Že nemáme vlastní děti?
  Studenti jsou umísťováni po celé republice. Při soustředěních máme pocit, že studentům se líbí obzvláště na Moravě, kde mj. často bývají srdečněji přijímáni svými vrstevníky ve škole. Rodina nemusí být úplná, dokonce jsme měli dobrou zkušenost i se samotnou „maminkou“. Někteří studenti preferují rodinu se stejně starými dětmi, ale je velké procento těch, kteří akceptují jakékoliv umístění a někdy se cítí mnohem lépe jako „ jedináčci“. Student musí mít vlastní postel. Pokud je rodinou přijímán srdečně, není na škodu, když sdílí pokoj se svými „sourozenci“.

   

  Může my, jako rodina ovlivnit výběr studenta?
  Pro některé rodiny bývá hlavní motivací k hoštění rodný jazyk studenta s převažujícím zájmem o angličtinu. V průběhu samotného programu však hostitelé poznávají, že důležitá jsou úplně jiná hlediska. Je to například schopnost studenta zapojit se do chodu domácnosti, sdílení zájmových aktivit, účast na víkendových rodinných akcích, apod. Na základě našich zkušeností se proto snažíme podle vámi uvedených údajů a údajů ve studentských přihláškách vybrat studenta podobných zájmů. Samozřejmě, že i hostitelská rodina můžete výběr ovlivnit, může se přijít podívat na přihlášky, které máme shromážděné v kanceláři.

   

  Kdy student přicestuje do ČR a kdy a jak si jej můžeme vyzvednout?
  Studenti přijíždí každý rok koncem letních prázdnin. Ihned po příletu absolvují týdenní jazykové a orientační soustředění, kde se seznámí se základy českého jazyka, připraví se na první dny v rodině, dozvědí se něco o naší kultuře a společnosti. Po týdnu všichni studenti odjíždějí do svých hostitelských rodin.

   

  Jak finančně náročné pro nás bude hoštění studenta?
  Rodina si bere studenta zcela dobrovolně a nezištně na byt a stravu. Student má vlastní kapesné, ze kterého by si měl hradit např. školní výlety, různé osobní výdaje apod. Zdravotně je kompletně pojištěn (pojistné podmínky vám můžeme v případě zájmu zaslat obratem). AFS Mezikulturní programy hradí jízdné do školy a ze školy, povinná soustředění včetně jízdného a proplácí učebnice, pokud si je student musí zakoupit ke školní výuce.

   

  Co když během studentova pobytu u nás nastanou problémy, které již nebudeme schopni dále řešit?
  Každoročně je několik studentů, kteří rodinu mění z rozličných důvodů. Možnost, že zkušenost nebude probíhat ke spokojenosti rodiny či studenta nelze předem zcela vyloučit. V takových případech se především snažíme pomoci problémovou situaci vyřešit, jelikož mnohdy je důvodem nedostatečná komunikace nebo nedorozumění. Někdy se nedorozumění může vyhrotit a změna rodiny je nezbytná. Snažíme se najít rodinu v blízkosti, aby student nemusel měnit školu a prostředí, ve kterém si už zvykl.

   

   

  Každá hostitelská zkušenost je individuální a neopakovatelná.

  Pokud vás téma mezikulturních hostitelství zaujalo a chtěli byste se dozvědět víc o možnosti hostit zahraničního studenta či další programové nabídce, obraťte se na kancelář AFS Mezikulturní programy (tel.: 222 317 138 nebo 222 324 006, případně navštivte internetové stránky www.afs.cz, jejichž prostřednictvím můžete do kanceláře i zaslat dotaz). Jak taková výměna vypadá z pohledu zahraničního studenta jsme vám nabídli v článku Japonec na rok Pražanem. O něco dřív jsme přinesli článek opačný – Na zkušené v Hongkongu.