Veronika Součková…říká v rozhovoru pro server Adam Veronika Součková. Bambiriáda 2005 už klepe na dveře. Možná se vám to bude zdát předčasné, ale je to tak. Sotva se podařilo zhodnotit letošní Bambiriádu, už se chystá ta další. Ze zápisu představenstva ČRDM, které rozesílá kacelář všem členským sdružením, jste si mohli přečíst, že se na přípravách už začalo pracovat. Garantem příští Bambiriády je právě Veronika Součková.

  Jsi garantem Bambiriády 2005. Co to znamená?
  Tuto úlohu chápu jako spojovací bod mezi týmem zajišťujícím Bambiriádu a představenstvem, protože spolupráce obou je samozřejmě nezbytná, ale není možné aby se všichni scházeli se všemi.

  Vidíš v přípravě a průběhu minulých Bambiriád nějaké nedostatky, které by se měly zlepšit?
  Bambiriádu jsem kdysi poznala jako naprostý elév – takový ten přidavač/lopaťák. Posléze jsem se „vypracovala“ na koordinátorku dobrovolníků na pražské Bambiriádě – tato zkušenost mi umožnila lepší vhled do Bamiriádního dění. Nyní z pozice členky představenstva ČRDM na Bambiriádu musím nahlížet trochu jinou optikou a cítím, že je potřeba některých zlepšení zejména v přípravě Bambiriády a v aktivní účasti představenstva na tomto dění (některá nezbytná rozhodnutí, shánění podpor a záštit atd.)
  Samotná Bambiriáda je dobře fungující soukolí, o čemž svědčí nejen vysoká návštěvnost a ohlasy v médiích a my bychom toho měli lépe využívat a vytvářet jakýsi přesah -tak jak se to daří například v Děčíně.

  Nedávno se o přípravě Bambiriády 2005 mluvilo na představenstvu ČRDM. Jsou už známá některá fakta? Prozradíš víc než je v zápisu?
  Členové představenstva v uplynulém ročníku navštívili všechna bambiriádní města a získali tak lepší představu, co všechno vlastně Bambiriáda představuje. Po skončení Bambiriády jsme se snažili komunikovat se zástupci jednotlivých organizačních týmů a se zástupci sdružení tak, abychom dokázali stanovit priority a cíle z pohledu jednotlivých účastníků – samozřejmě, že některé záměry, pro jejichž naplnění Bambiriáda vznikla, se značně posunuly. Tento posun jsme se snažili vměstnat do usnesení z 9. zasedání představenstva, kde se říká že:“P ČRDM se usneslo, že cílem projektu Bambiriáda je především přispět ke zvýšení prestiže a známosti celého sektoru dobrovolné práce s dětmi a mládeží. Zvýšení prestiže ČRDM a její vnímání jako oprávněného zástupce zájmů dětí a mládeže je vedlejším cílem Bambiriády.“
  Kromě toho představenstvo na minulých jednáních rozhodlo o termínu konání – Babiriáda bude od 26. do 29. května 2005. Rozhodlo se i to, že Pavel Bobr Hofrichter zůstává v roli koordinátora Bambiriády – a Bobr to přijal – hurá.
  Další důležité otázky ještě ale zůstávají. Musíme například rozhodnout, jak se postavit k žádostem o rozšíření Bambiriády nejen na další města, ale i státy. Peněz a lidí je čím dál tím stejně a my se musíme snažit o zachování jistého standardu téhle akce. I z tohoto důvodu bychom rádi vytvořili jakýsi manuál pro pořadatele.

  Co je podle tvého nejdůležitější v tomto období udělat pro to, aby Bambiriáda 2005 byla opět bezvadnou prezentací sdružení dětí a mládeže.?
  Tak především aktivní účast Všech sdružení a to právě teď, kdy se celý ten maratón spouští. Stále hledáme nadšené lidi pro obsazení klíčových pozic v bambiriádním týmu. Jistou novinkou, ale především jasnou motivací, by mohlo být i finanční ohodnocení těchto osob. Za sebe otevřeně říkám – Bambiriáda je obrovský kolos a jako takový nemůže být řízen čistě dobrovolně, po večerech.
  Děkujeme za odpovědi. Ti, kteří by chtěli s přípravou Bambiriády 2005 pomoci, se mohou obrátit rovnou na Pavla Hofrichtera hofrichter@rain.cz.