Na Kancelář České rady dětí a mládeže se obrátilo sdružení Duhoví kamarádi a Krajská rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje s žádostí o pomoc v níže uvedené záležitosti týkající se provozování letních táborů. Kancelář požádala o vyjádření právníka ČRDM (také zveřejníme, jakmile bude k dispozici). Vás, čtenáře Adama, prosíme o radu, podporu či sdělení obdobných zkušeností.

   

   

  Vážení přátelé,

  ke konci prázdnin k nám dorazila hrozba z nečekané strany – od živnostenského úřadu.

  Naše spřátelené sdružení Duhoví kamarádi, které je členem RADAMOK, navštívila 25.8. společná kontrola Živnostenského úřadu magistrátu města Ostravy a Finančního ředitelství Ostrava. Ke kontrole je údajně přiměla „reklama“ na letní tábory na stránkách tohoto sdružení (www.cvcdk.cz). Pro další souvislosti uvádím, že Duhoví kamarádi jsou občanským sdružením, které má pořádání letních táborů uvedeno ve svých stanovách.

  Dle sdělení předsedy DK Petra Vaška na tábory jezdí jejich členové a jsou doplněni nečleny. Duhoví kamarádi jsou centrem volného času, nízkoprahovým zařízením, tedy jakýmsi „soukromým“ domem dětí.

  V protokolu z kontroly (v kopii jej mám k dispozici) je uvedeno, že letní tábory jsou kontrolním orgánem klasifikovány jako „organizace pobytových zájezdů v tuzemsku a v zahraničí“ (připravovali, ale nerealizovali jeden zahraniční tábor a několik běhů tábora v tuzemsku), přičemž se jedná o „Provozování cestovní kanceláře formou komplexních služeb (doprava, ubytování, stravování, dozor, apod.)“, což je koncesovaná živnost.

  V závěrech kontroly je ze strany ŽÚ uvedeno, že Duhoví kamarádi mají předložit m.j. finanční doklady z realizovaných táborů v letech 2000 – 2004 kvůli doložení příjmů a náklady dne 1.10. v 8.00.

  Myslím si, že se nejedná pouze o Duhové kamarády, ale o všechna dětská sdružení, pořádající letní tábory.

  Prošel jsem si živnostenský zákon v platném znění (374/2004 Sb.) a v §2 je uvedeno:

  Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem“.

  Mám dotaz na právníky, zda tato slova stačí na to, abychom jako nezisková organizace byli vyňati z působnosti tohoto živnostenského zákona.

  Kontrolní úředníci byli stejně i tak zbytečně tvrdí, protože Nařízení vlády 140/2000 Sb. stanovuje jako živnost volnou pod. č. 111 „Pořádání dětských rekreačních a rekreačně-vzdělávacích akcí“ s vymezením předmětu „Pořádání dětských táborů„. Ba dokonce živnostenský odbor Magistrátu města Ostravy www.mmo.cz má uvedenu podrobnější specifikaci této činnosti jako:

  Pořádání zotavovacích akcí a jiných podobných akcí pro děti, zejména vedení těchto akcí, organizace a zajištění výchovných, relaxačních a vzdělávacích programů pro účastníky těchto akcí pořadateli, dohled nad dětmi při pobytu v táboře nebo na vzdělávací akci a podobně. Obsahem živnosti není zprostředkování ani prodej zájezdů, poskytování hostinské činnosti, ubytovacích služeb, tělovýchovných a sportovních služeb. Obsahem živnosti dále nejsou rekreačně-vzdělávací činnosti realizované v rámci výchovy a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do sítě škol.“

   

  Myslím si, že tomu vynětí z působnosti živnostenského zákona nahrává i zákon z daně z příjmu, který stanovuje (v § 18) u poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání (měli bychom to mít ve stanovách přímo uvedeno?), že předmětem daně nejsou příjmy z činností, vyplývajících ze stanov, u nichž náklady vynaložené na tyto činnosti jsou vyšší než příjmy….. Ale to je stará vesta, o které jsme finanční úřady již přesvědčili.

  Ještě bych ŽÚ přiznal právo kontrolovat, zda opravdu jsme nezisková organizace (dle našich stanov), ale více… asi už ne.

  Prosím o vyjádření a o odbornou radu Duhovým kamarádům, jak se účinně bránit …. třeba to budeme potřebovat všichni.

  S pozdravem

  Mojmír Nováček

  (RADAMOK a Krajská rada ATOM)