Dovolujeme si Vás pozvat, na oslavu významného výročí – 30 let činnosti Hnutí Brontosaurus, která proběhne v Telči 17.-19. 9. 2004 ve spolupráci se Státním zámkem Telč.
  DORT pro BRONTOSAURA bude poděkováním a setkáním těch, kteří kdy s Brontosaurem pomáhali i všech ostatních, kteří se zajímají a podílí na ochraně životního prostředí a chtějí aktivně trávit volný čas. Zároveň by měl být i výzvou a příležitostí k seznámení se s činností a myšlenkami Brontosaura pro ty, kteří by se rádi teprve zapojili. Je zamýšlen jako jakýsi „festival“ ochrany přírody a památek, dobrovolnictví, nekonzumního způsobu života a zájmu o sebevzdělávání a hledání vztahů a propojení člověka a přírody.
  Program DORTu je připravován pestře, pro dospělé i děti, studenty i v pracovním procesu zařazené. Jeho součástí bude vzpomínkový ceremoniál, práce pro Telč a okolí, tvořivé, sportovní i besední dílny, koncerty, významné osobnosti a sladké dorty, tancovačka, výstavy, program pro děti a mnohé další.
  Hnutí Brontosaurus jakožto členské sdružení České rady dětí a mládeže by bylo potěšeno, kdybyste přijali pozvání na oslavu jejich výročí a dle Vašich možností
  DORT pro BRONTOSAURA navštívili. Pozváni byli také zástupci jiných ekologických organizací a dětsko-mládežnických sdružení. Organizátoři by rádi uskutečnili v sobotu odpoledne setkání hostů na zámku v Telči při výstavě přeshraniční školní soutěže dětí „Mezinárodní park Tayantal-Podyjí 2004“.
  Pozvání na DORT pro BRONTOSAURA přijal také ministr životního prostředí pan RNDr. Libor Ambrozek, který akci poskytl záštitu. DORT pro BRONTOSAURA navštíví v neděli dopoledne. Dále záštitu nad akcí poskytla paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Petra Buzková, při návštěvě na DORTu pro BRONTOSAURA MŠMT zastoupí pan Mgr. Josef Kořan, pracovník odpovědný za ekologickou výchovu MŠMT, který přijede v pátek.
  Potřebujete-li vědět více informací o DORTu, jeho programu či o čemkoliv jiném, rádi Vám je poskytneme. Zkontaktovat nás můžete na Kancelář Hnutí Brontosaurus, tel. 544 215 585 (do 10.9.), mobil 777 216 938 (Lucie Nováková), e-mail: hnuti@brontosaurus.cz. Více informací o DORTu pro BRONTOSAURA lze také najít na http://dort.brontosaurus.cz.