Otevřený klub, který sídlí v areálu bývalých jeslí v Jungmannově ulici v Pardubicích, zahájil v pondělí 6. září, svou novou sezónu.
  Stejně jako v předchozích letech prošlo toto zařízení pardubického občanského sdružení Klub hurá kamarád, které slouží především mladým lidem ve věku od 12 do 19 let, ale pamatuje i na děti ve věku od 6 do 11 let a širokou veřejnost, určitými změnami.
  V Otevřeném klubu se pracovalo především na zpříjemnění prostředí klubových prostor. Cílem těchto kroků bylo zejména přiblížit vzhled tohoto zařízení představám jeho pravidelných návštěvníků.
  I nadále bude v nové sezóně pro menší děti fungovat klubovna, kde je program šitý na míru přímo této mladší cílové skupině. Jedná se hlavně o nejrůznější hry či výtvarnou činnost.
  Otevřený klub pravidelně organizuje také nejrůznější vzdělávací a kulturní akce pro širokou veřejnost. Kromě hudebních pořadů, které by se měly v Otevřeném klubu konat nově každý týden, a výtvarných workshopů, jež se budou konat jednou za čtrnáct dní vždy v úterý od 14 do 19 hodin, jde například o promítání dokumentárních filmů s lidsko-právní tematikou z archivu festivalu Jeden svět. Tyto pořady bude Otevřený klub hostit jednou měsíčně, a to ve středu od 18 hodin. Občas by měly být obohaceny zajímavou besedou.
  V Otevřeném klubu se budou i nadále setkávat nejrůznější spolky. Informační schůzky zde bude mít občanské sdružení Bodhi Pardubice. Do tohoto zařízení Klubu hurá kamarád se vrátí i cvičení Tai-ti, které se zatím vzhledem k příznivému počasí koná venku. V jednání jsou též pravidelné cestovatelské večery, výstavy, autorská čtení a další akce.

  Autor