Vážená paní manažerko,

  Česká rada dětí a mládeže se před časem připojila k Iniciativě pro 1%, a to zejména z důvodů, které souvisejí s celkovým rozvojem občanské společnosti. Tím se ovšem na půdě ČRDM debata o problematice asignací nezastavila, ale naopak v poslední době nabrala na intenzitě. Zapojila se do ní další sdružení, rozšířil se okruh informací, které je třeba v souvislosti s touto možností brát v potaz.

  Výsledkem toho je i následující aktuální stanovisko představenstva ČRDM:
  Představenstvo ČRDM pokládá daňové asignace za další možný způsob financování činnosti sdružení dětí a mládeže. Jsme přesvědčeni, že tento způsob může být pouze doplňkový a v žádném případě nenahrazuje přímou podporu státu, která je pro naše sdružení zásadní. Pokud by zavedení asignací mělo přispět k omezování této podpory, nepovažujeme jejich zavedení pro naše sdružení za prospěšné.

  Dovoluji si proto Vás požádat, aby toto naše stanovisko bylo publikováno na stránkách http://www.rozhodni.cz/ – tak jako je na nich uvedeno i moje osobní stanovisko k asignacím z března tohoto roku.

  Současně Vám budeme vděčni, když nás budete pravidelně informovat o dalším důležitém vývoji této problematiky (nejlépe e-mailem na adresu ředitele Kanceláře ČRDM Jiri.Zajic@adam.cz)

  Těším se na další spolupráci

  Pavel Trantina
  předseda ČRDM

  Adresát:
  Monika Granja
  Manažerka programu
  Fórum dárců