O vyhlášení soutěže Být vidět, kterou pořádá agentura neziskového sektoru AGNES jsme vás na stránkách www.adam.cz informovali. Soutěžit bylo možné ve třech oblastech. O nejlepší výroční zprávu, o nejlepší internetové stránky a ve fotografické soutěži Náš příběh. Přiznám se, že jsem byla zvědava, kolik sdružení pracujících s dětmi a mládeží zkusí „být vidět“ a jak v konkurenci ostatních uspějí. I proto jsem se v pondělí 20. září 2004 vypravila na slavnostní vyhlášení výsledků.

  Využila jsem možnosti setkat se se zástupci hodnotitelských komisí, kteří se snažili upozornit na klady či zápory jednotlivých soutěžních prací. Zvědavě jsem nahlédla do hromádky přibližně 50 výročních zpráv. Pár sdružení pracujících s dětmi a mládeží jsem tam po delším pátrání skutečně objevila. Zvlášť dobře se tu vyjímaly výroční zprávy Junáků (porotci vyzdvihovali zajímavý formát A5 na šířku, zajímavou práci s fotografiemi a využití výrazných hesel) a Tomíků („Dali si na tom hodně záležet, bylo to příjemné osvěžení při náročné práci poroty.“ – uvedl při semináři jeden z hodnotitelů, Marek Jehlička.). Několik porotců hodnotilo zprávy z nejrůznějších úhlů pohledu. Body bylo možné získat (ale také ztratit) za titulní stránku, vazbu, papír, grafiku, přehlednost, jazyk, originalitu zpracování.

  Po výročních zprávách přišlo na řadu hodnocení webů. Velmi zevrubně se snažila přítomným přiblížit problematiku bezbariérovosti webů RNDr. Hana Bubeníčková – vedoucí Metodického centra informatiky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, která také zasedala v porotě. Stručně a krátce shrnuto: Zkuste si na webu vypnout zobrazování obrázků, zapomeňte na myš a zkuste na webu něco najít! Nevidomí vidí pouze jedno slovo z menu. Pokud grafika nemá alternativní popisky, nabízíte návštěvníkům s handicapem něco, jako obrovskou budovu s mnoha dveřmi bez tabulek s informací, kdo za nimi sedí. Je třeba jedny dveře po druhých otevřít a podívat se, zda právě v téhle místnosti není kýžená informace… Bezbariérově zbudovaných webů je českých internetových luzích a hájích zatím velmi poskrovnu. Ale pokud byste se přece jen chtěli trochu víc otevřít i skupinám lidí s postižením, pak mnohé cenné informace najdete na stránkách www.blindfriendly.cz.

  Za asi největší prohřešky vůči slabozrakým a podobně postiženým občanům byly na webech přihlášených do soutěže jmenovány chybějící alternativní popisky grafických objektů, nemožnost snadného zvětšování písma webu (to si můžete snadno prověřit když stisknete klávesu Ctrl a začnete otáčet kolečkem myši). Přiznám se, že jsem si to zkusila nejen na www.blindfriendly.cz, kde to skutečně fungovalo, ale též na stránkách vyhlašovatele soutěže www.agnes.cz, kde jsem efekt snadného upravování velikosti písma nezaznamenala. Další hodnotitelé webů pak připomněli skutečnost, že je třeba budovat web co nejpřístupněji (tedy pro různé druhy prohlížečů) a nejpřehledněji, v dobré grafické úpravě, nabízet i nějaké služby uživatelům.

  Nejméně obeslanou částí soutěže byla oblast fotografická. Snad proto, že výroční zprávu musí udělat každé sdružení, weby má většina z nich. Kdežto vybrat pět fotografií a napsat k nim výstižný text tak, aby pokud možno vše tvořilo celek, který má nějaké poselství, nebylo až tak jednoduché. Při semináři se hovořilo mj. o tom, že je dobré se „Naučit to, co děláme nahlédnout jinýma očima…“ A přitom si myslím, že i v této části soutěže by měla členská sdružení ČRDM určitě co nabídnout. Škoda, že se „našich“ sdružení zapojilo poměrně málo. Možná to bude i tím, že v době uzávěrky soutěží se rozbíhala nová oddílová a spolková činnost a nebo ještě doznívala táborová činnost. Vždyť podobné typy soutěží nejsou jen o výhře prvních míst, ale o nových impulsech a nových zkušenostech.

  A co dál? V rámci diskuse při semináři pro účastníky soutěže se hovořilo mj. i o jisté nesouměřitelnosti soutěžních prací. Organizátoři se zmínili, že budou pro příští rok zvažovat skutečnost, že by hodnotili nadace zvlášť od ostatních sdružení. Nicméně na můj dotaz, zda se jim zdá souměřitelné hodnotit v jedné kategorii weby či výroční zprávy menších sdružení vedle těch velkých a poněkud bohatších, jsem se dozvěděla, že v tom nespatřují problém. Jedním z argumentů proti mému návrhu zohlednit velikost a možnosti jednotlivých sdružení bylo tvrzení, že když je dobrý fundraiser, pak nemá sdružení s financemi problém. Též mi bylo doporučeno se obrátit na grafická studia a další firmy zabývající se grafikou profesně, prý rádi (snad někdy i zadarmo) pomohou. No, nevím, asi jsem se dosud obracela špatně, zadarmo nám kolem naší základny jen prší a nebo padá listí. Jinak, bohužel, velmi často od organizací na které se obracíme s prosbou o materiální či finanční pomoc slyšíme, že naše sdružení (Klub Domino, Dětská tisková agentura) není příliš velké a že – ať se nezlobíme – pracujeme přece „jen“ s dětmi nepostiženými. Rozdělení nám dostupných korunek je pak jednoduché – zatopit a svítit potřebujeme, takže pomyslná hromádka, kde lze ušetřit, je právě ta, která by snad mohla sloužit pro zkvalitnění webu či zhotovení reprezentativní výroční zprávy. Z mých poznatků zatím vyplývá, že zaplatit kvalitního grafika a webmastera či v případě výroční zprávy též tiskárnu, není záležitost stokorun. Prostě se domnívám, že menší sdružení (a není jich málo) se mohou jen těžko poměřovat s profesionálně vyvedenými produkty sdružení velkých. A pokud ano, je většina z nich již dopředu diskvalifikována. Nicméně stále věřím, že jednou i na dveře našeho sdružení zaklepe někdo, kdo nám pomůže skutečně nezištně. Ty naše stránky to skutečně hodně potřebují: www.radiodomino.cz.

  Kategorie „Nejlepší výroční zpráva“:

  přihlásilo se celkem 59 organizací

  Domov sv. Karla Boromejského, Praha – Řepy
  Multikulturní centrum Praha o.s.
  Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ, Brno

  Kategorie „Webové stránky“

  přihlásilo se celkem 50 organizací

  České Švýcarsko o.p.s., Krásná Lípa
  Junák – svaz skautů a skautek ČR, Praha
  Liga proti rakovině Praha
  Komunitní nadace euroregionu Labe

  Kategorie „Náš příběh“

  přihlásilo se celkem 10 organizací

  Děti našeho světa o.s., Praha
  nebylo uděleno
  DCHB – oblastní charita Blansko
  Dům sv. Antonína, Moravské Budějovice

  Kompletní seznam přihlášených a celkové pořadí lze nalézt na www.agnes.cz. Tamtéž jsou i seznamy zúčastněných organizací a výherců i členů hodnotitelských komisí. Výroční zprávy a fotopříběhy lze shlédnout v prostorách Klubu v Jelení do konce září.

  Autor