Znalek Finále EXPEDICE VESMÍR 2004 (psali jsme o ní například ZDE), kterou společně s Českým rozhlasem organizovalo občanské sdružení KLub Domino, DTA a Asociace malých debrujárů, zrodilo jednu překvapivou možnost. Deset dětských kosmonautů dostalo příležitost vymyslet jméno sudu, který obsahuje velice citlivý detektor kosmického záření. Onen sud je součástí budované observatoře Pierre Auger, kterou v jihoamerické Argentině pomáhají budovat také čeští vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR.
  Dětští kosmonauti dlouho neváhali a sudu dali jméno VŠEZNÁLEK. Jméno zvolili podle hrdiny knihy, která je ve finále EXPEDICE VESMÍR provázela. Vědci jméno skutečně odeslali do Argentiny a čekali. Za pár dní se vrátila odpověď. Jméno „Všeználek“ je pro vyslovení v jiném než českém jazyce složité, a proto je nutno název změnit, anebo zkrátit. A tak se zkracovalo. Koncem září 2004 sud dostal označení ZNALEK a poté byl osazen v pampě, kde začal okamžitě měřit dopadající kosmické částice.

  Záhada
  Na začátku myšlenky postavit novou observatoř bylo tajemství. Vědci zkonstruovali už v šedesátých letech sondy, které jim v rukou prapodivně pípaly. Zjistilo se, že pípání vydávají částice, které po dlouhé cestě vesmírem narazí na atmosféru Země a způsobí v ní asi to, jako když při kulečníku hráč prvním úderem do bílé koule rozmetá ostatní barevné koule po stole. Zatímco v kulečníku je jasně vidět, kde stál hráč, který tágem do koule strčil, ve vesmíru vědci dodnes onoho obřího velmistra nenašli. Nevíme dokonce ani to, jak částice s obrovskou energií vznikají.
  Pro to všechno vědci navrhli observatoř Pierre Auger, která se skládá z obrovských sudů, plných vody. To proto, že částice, která do vody velkou rychlostí vletí, po sobě zanechá asi takovou čáru, jako meteor při průletu atmosférou. Záblesk je tak slabý, že by jej lidské oko nepostřehlo, a proto je vnitřek sudu lesklý jako zrcadlo, což záblesk zesílí a citlivá sonda zaznamená. Poté odešle centrálnímu počítači zprávu, která zní asi takto: „Já, sud ZNALEK, jsem zaznamenal v 10 hodin, 32 minuty, 15 sekund a 123 desetitisícin sekundy záblesk tak a tak silný.“ Spolu se ZNALKEM tu práci vykonává 1.600 podobných sudů.

  Soutěž
  Kromě ZNALKA teď může být v jihoamerické pampě více sudů s českými jmény. Vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR už tuto možnost domluvili a nyní se čeká pouze na ona jména.
  Celkem jich má být deset. Jména musí být jednoslovná a dobře se vyslovovat mezinárodnímu týmu vědců, kteří jimi budou komunikovat v běžném provozu observatoře.
  Soutěž je určena pro děti do 15 let, které zašlou alespoň jeden název pro vědecký sud a ke svému návrhu připojí buď obrázek, anebo libovolné literární dílo, které se bude k navrhovanému názvu vztahovat.
  Všechny práce je třeba zaslat nejpozději do pátku 22. října 2004 na e-mail vesmir@rozhlas.cz nebo dta@cmail.cz a do předmětu napište ZNALEK nebo na adresu: Český rozhlas, Vinohradská 12, 12099 Praha 2 – na obálku napiště heslo ZNALEK. Poté zasedne odborná porota, ve složení doc. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. – předsedkyně Akademie věd ČR, Petr Jakeš, Ph.D., CSc. – geolog, Jan Řídký, CSc. – vedoucí oddělení fyziky elementárních částic Fyzikálního ústavu AV ČR, Lucie Seifertová – ak. malířka.

  Prémie
  Jakmile budou sudy osazeny vědeckou aparaturou a opatřeny českým jménem, vystaví observatoř Pierre Auger každému autorovi nového názvu certifikát, který potvrdí, že název byl přijat a pracuje pro vědecké účely.

  Doporučené stránky:
  www-hep2.fzu.cz/Auger/cz/index.html.

  Autor