V Praze bude od 15. do 18. října 2004 jednat Národní parlament dětí a mládeže (NPDM). Za každý kraj je delegováno 6 zástupců ve věku 12 – 20 let.

  Letošní hlavní jednání, které proběhne v pondělí 18. října 2004 v dopoledních hodinách v prostorách Senátu bude zaměřeno na školní řády, Evropskou Unii a na snižování hranice trestní odpovědnosti. Novinkou je Seminář pro rodiče a hosty – povídání s rodiči, jehož účelem je ukázat jim jejich ratolesti v jiném světle a jiné roli – tj. představit jim, jak úžasné mají děti, protože to mnozí z nich vlastně ani netuší, co jejich děti dovedou.

  Novináře o tom na tiskové konferenci 11. 10. 2004 informovala Andrea Kožuchová, národní koordinátorka programu Participace. Konference se zúčastnila také Jana Votavová, současná předsedkyně NPDM.
  Jednání v senátu je vyvrcholením víkendového rokování. Jeho program je sestaven tak, aby se delegáti navzájem co nejlépe poznali (seznamovací hry, Teambulding), ale aby zároveň získali různé pohledy na tématiku, kterou se NPDM zabývá. K tomu slouží především workshopy. Jednat budou i členové jednotlivých výborů (finanční, kulturní, zahraniční, práva a povinnosti, metodický, mediální). Pod drobnohled diskuse se dostanou školní řády. Stranou nezůstane ani Evropská ústava. Delegáti se s ní seznámí prostřednictvím pohledu dvou hostů – jeden bude obhajovat negativní pohled a druhý pozitivní. Tradiční součástí aktivit NPDM jsou kulaté stoly, tentokrát jsou mezi pozvanými např. Ing. Eva Bartoňová, PaedDr. Alena Gajdůšková, Ing. Jiří Skalický, PhDr. Petr Sokol.
  Dětské parlamenty udělaly od loňského roku veliký kus práce. Na mnoha místech republiky se staly nepřehlédnutelné, někde dokonce až partnery místních samospráv. Kultivovaně prosazují zájmy mladých lidí. Mnozí dospělí, ať už ve vedení škol či měst a obcí, si už zvykají jim nejen naslouchat, ale také s nimi spolupracovat. Slůvko PARTICIPACE se z papíru dostává do skutečného života. A má mnoho konkrétních podob.
  Základním článkem dětské a mládežnické samosprávy je školní rada (samospráva, parlament, zastupitelstvo, rada předsedů atd.), do které jsou demokraticky voleni zástupci jednotlivých tříd (oddílů atd.).
  Právní povědomí české mládeže je bohužel stále velmi nedostatečné. Škola i rodiče věnují této problematice často příliš malou pozornost. Posláním projektu Národního parlamentu dětí a mládeže je tedy i snaha změnit tuto situaci a vychovávat mladou, aktivní generaci, která se bude angažovat v komunální politice, bude schopna formulovat svoje názory a požadavky, předkládat návrhy a aktivně se zapojovat do života obce.
  Nositelem projektu „Volby – Rozhodujte o sobě!“ je Duha, sdružení dětí a mládeže. Řešitelem projektu je Andrea Kožuchová (kozuchova@duha.cz), národní koordinátor programu Participace, a Rada NPDM.
  „Dítě má právo na svobodu projevu, toto právo zahrnuje svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice, ať ústně, písemně nebo tiskem, prostřednictvím umění, nebo jakýmikoli jinými prostředky podle volby dítěte.“
  (Čl. 13, odst. 1, Úmluva o právech dítěte)
  Více informací, včetně podrobného programu ve dnech 15. – 18. října 2004 najdete na www.npdm.cz.
  V případě Vašeho zájmu o jednání 18. října 2004 v Senátu (9 – 13 hodin), kontaktujte, prosím, Andreu Kožuchovou (tel. 777 263 731).
  Na tiskové konferenci hovořily:
  Andrea Kožuchová, národní koordinátor programu Participace, a Rada NPDM. – promluví o programu Participace obecně
  Jana Votavová – předsedkyně NPDM, momentálně koordinátorka programu participace a jinak starostka zastupitelstev dětí a mládeže v Žatci, 19 let , představí konkrétní aktivity
  V parlamentu působí od roku 1998, začínala v radě dětského zastupitelstva Žatec. V roce 2002 se stala dětskou starostkou, kterou je dodnes. V roce 2003 zvolena do rady NPDM, v současné době je předsedkyní NPDM. O této aktivitě se dozvěděla od dospělého koordinátora.
  Na otázku „Co se vám nedaří vůbec, nebo skoro vůbec?“ Jana odpověděla: „Zatím, co jsme si usmysleli, to jsme nějakým způsobem dokázali. Například jsme se sešli se starostou města a přesvědčili ho o tom, že je důležité, aby dospělí dětem naslouchali. Dobře spolupracujeme s místními médii – pravidelně navštěvujeme kabelovou televizi, regionální deníky.“
  V Žatci funguje dobře spolupráce se ZŠ, SŠ, DDM i Dětským domovem.
  (Pro Duhu zpracovala Dětská tisková agentura (DTA), tel 603 42 64 22, mail dta@cmail.cz)

  Autor