předsedové

  Podzimní zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže se uskutečnilo v minulých dnech v Praze. Mladí delegáti z celé České republiky jednali nad usneseními, které pak v pondělí 18. října 2004 schvalovali v budově Senátu parlamentu ČR ve Valdštejnském paláci.
  Letošní podzimní setkání členů regionálních parlamentů proběhlo ve dnech 15. – 18. října. Zúčastnilo se jej na osm desítek delegátů. Hlavními body programu bylo jednání o školních řádech, o snížení hranice věku trestní odpovědnosti a o evropské ústavě. Celý program byl koncipován tak, aby se jednotliví účastníci co nejlépe poznali. V průběhu víkendu zasedaly jednotlivé výbory, konaly se diskuse, workshopy a také kulaté stoly ze známými osobnostmi. Nejdůležitější částí programu však bylo pondělní jednání v senátu. Svátečně oblečení mladí poslanci zasedli do senátorských lavic a více než čtyři hodiny probírali návrhy ustanovení z předchozích dnů.
  Návrh usnesení měl celkem tři části: Trestní odpovědnost mládeže, Školní řády a Evropskou ústavní smlouvu. Jako předkladatelé návrhu byly podepsány Jana Votavová a Dominika Šimková. Ty se ale v průběhu jednání od návrhu distancovaly a nebylo vlastně jasné, kdo je navrhovatelem. Dalším problémem bylo předkládání pozměňovacích návrhů. Delegáti nevěděli přesně, jak je formulovat a proto byla většina návrhů vyřazena. Nejdelší diskuse o Školních řádech se, stejně jako při loňském zasedání, týkala používání mobilních telefonů ve škole a také toho, zda mají mít žáci právo o hodinách pít a chodit na toaletu. „Biologické procesy běží i o hodinách“ poznamenal trefně jeden z delegátů. Hlavní bod části usnesení zněl přímo „Jsme pro snížení trestní odpovědnosti mládeže.“ Další diskutující se pak vyjadřovali k prevenci proti násilí mladých lidí, k rodině či vzdělání. Tento návrh usnesení ale nebyl schválen a sálem se ozval potlesk. Většina přítomných rozhodla, že NPDM nebude pro snížení hranice věku trestní odpovědnosti mládeže. Zbylé dva návrhy usnesení byly přijaty.
  Na konci jednání se rozloučila odstupující předsedkyně NPDM Jana Votavová. Jednání v Senátu bylo její poslední prací v této funkci. „Zvládli jsme to, ale bylo to hodně náročné. Často nám dělalo problém uvést věci na pravou míru a přesně formulovat, čímž jsme ztráceli čas,“ zhodnotila Votavová. Ta se teď stává jednou z koordinátorek programu Participace – NPDM. Novým předsedou parlamentu byl zvolen František Staněk. „Za své nejdůležitější cíle si kladu zřízení dětských krajů a jejich samospráv a důraz na plnění daných úkolů a jejich vyhodnocování,“ řekl po svém uvedení do funkce.
  zasedání NPDM V neděli a pondělí se sněmu zúčastnila také senátorka Alena Gajdůšková. Jak se jí spolupracovalo s mladými lidmi? „Strávila jsem s nimi krásné odpoledne a večer, kdy debatovali o Evropské unii a jejích principech. Při kulatém stolu mohl každý položit jakoukoliv otázku. Překvapila mě například fundovanost dotazu o přistoupení Turecka k EU.“ Závěrečné zasedání jí přišlo zajímavé, už proto, že probíhalo bez zásahu dospělých. „Jednání bylo velmi podobné zasedání normálního parlamentu,“ řekla pro Dětskou tiskovou agenturu Alena Gajdůšková.

  Fotoalbum:
  neděle
  pondělí

  Pokud byste i u vás v obci či škole měli rádi dětský či mládežnický parlament, veškeré informace a kontakty získáte na stránkách Národního parlamentu dětí a mládeže: www.npdm.cz.