výstava Máme rádi přírodu Ať už máme ujít jeden, nebo tisíc kilometrů, první krok zůstává vždy tím prvním, neboť druhý nemůžeme učinit, dokud jsme neučinili první. Mahátma Gándhí „Cesta“ – to bylo letošní symbolické téma výtvarné literární a fotografické soutěže Máme rádi přírodu pořádané Ekocentrem Hodonín a Brontosauřími dětskými oddíly Mikulčice. Soutěž má za sebou též dlouhou desetiletou cestu vedoucí nahoru i dolů, přesto jak se zdá, stále dál. Cílem letošního ročníku bylo především připomenout ještě významnější výročí, ještě kostrbatější a delší cestu – totiž třicetiletou tradici, kterou za sebou má pořádající Hnutí Brontosaurus.

  A zdá se, že letošní výročí splnilo očekávání. Organizátory překvapilo rekordní množství prací ze všech koutů České republiky, sešlo se jich téměř jeden a půl tisíce. Bylo těžké vybrat nejhezčí obrázky, nejzajímavější literární práce a nejkrásnější fotografie.

  Cesta plná živého jara, Šárka Margetíková, 1. místo„Děti, mládež i dospělí měli k výběru pestrou nabídku blíže určených podtémat, dle jejich věku. Nejmladší tak tvořili zvířátka z lesní pěšinky nebo kreslili na téma Můj výlet do přírody. Starší už např. psali básně na téma Cesta k přírodě, úvahy Mosty k přírodě či hledali a poté malovali Nedotčenou přírodu. Ti nejstarší si pak velmi dobře a zajímavě poradili s náročnými tématy, jako např. projekt – Návrh ekologicky orientovaného časopisu pro mládež, úvaha Cesta vlastní odpovědnosti – cesta z civilizace? nebo fotografie Cesta – stezka minulých časů. Soutěž měla za cíl, jako každoročně, přivést děti a mladé lidi k hledání a nalézání krásy přírody a krajiny, k umění dívat se kolem sebe a setkat se s duchem místa. Letos však soutěž vedla mnohé autory dál. Vedla je k úvahám o jejich postojích a přístupech k přírodě a její ochraně, vedla je k zamyšlení nad možnostmi další cesty civilizace a jejich osobní jednotlivou odpovědností za rozhodnutí, jak a kam dál. Doufejme, že by soutěž mohla být drobným příspěvkem na cestě k rozhodnutí každého z účastnících se autorů pro přírodu něco udělat, zapojit se a pomáhat jí. Možná by soutěž mohla plnit funkci prvního kontaktu s dětmi, prvního oslovení od Brontosaura, které by se snad u některých mohlo rozvinout.

  Nejhezčí dílka za deset let trvání soutěže prezentuje několik větších a menších na podzim probíhajících výstav. Připravena je měsíční výstava v Brně v Mahenově knihovně, velmi vyvedená byla výstava na oslavách třiceti let Hnutí Brontosaurus na Dortu v Telči. Pořadatelé z Hnutí Brontosaurus a spolupracujícího Ekocentra Hodonín připravili výběr prací na témata minulých ročníků Magická krása stromů, Život a živly, Život v lese, život s lesem, Člověk a jeho krajina, krajina a její člověk a další. Zajímavé by mohlo být pak hlasování návštěvníků o nejlepší dílko ze všech ročníků.

  Na cestě přírodou, Matěj Florian, 3. místo„Stovky prací, množství výstav a jejich návštěvníků, obětaví organizátoři, to jsou snad dobré předpoklady pro vstup soutěže Máme rádi přírodu do dalších deseti let.

  Stejně tak doufejme, že je množství nadšených mladých lidí příslibem další dlouhé cesty Hnutí Brontosaurus. Vždyť hnutí organizující množství dobrovolnické práce pro přírodu, památky a lidi si v naší společnosti místo určitě zaslouží.

  Dalimil Cody Toman vedoucí Ekocentra Hodonín a Sekce Brďo HB

  Autor