V Kongresovém centru v Praze v sobotu 13.11. jednalo V. Výroční zasedání sdružení Pionýr, které uzavřelo uplynulé tříleté období organizace. Na tři stovky delegátů z pionýrských skupin v České republice a hostů zastupovalo přes 20 000 dětí, dospívajících a dospělých členů. Jednání se zabývalo úpravami statutu organizace, zaměřenými na zkvalitnění jejího řízení a činnosti. Schváleno bylo mimo jiné hlasovací právo instruktorů – mladých lidí od 15 let v pionýrských radách. Změněn byl i způsob volby výkonného výboru České rady Pionýra. Delegáti se rovněž seznámili s výsledky pionýrské činnosti za uplynulé období.

    Mgr. Jaroslav Tuček, MŠMTPionýr nabízí dětem a mládeži širokou škálu volnočasových aktivit a řadu soutěží v kultuře, sportu, turistice. K nejpopulárnějším i pro neorganizované patří letní, zimní i zahraniční tábory, kulturně umělecké soutěže Pionýrského sedmikvítku, účast pionýrů na celostátní přehlídce činnosti dětských a mládežnických sdružení Bambiriáda, i zimní akce Ledová Praha, při níž děti navštěvují mnohé pražské památky a zajímavosti zdarma nebo za snížené vstupné.

    Delegáti v závěru jednání zvolili nového předsedu Pionýra – Petra Haladu (44), z Kamýka nad Vltavou, místopředsedy Mgr. Martina Bělohlávka (41), z Prahy a Petera Kubove (46) z Brna. Profesí jsou všichni tři pedagogy. Zvoleny byly i revizní a smírčí komise Pionýra. Jménem vlády České republiky pozdravili sněmování pionýrů ministr pro místní rozvoj Ing. Jiří Paroubek, náměstkyně ministra informatiky Jana Vohralíková, místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Mgr. Zdeněk Málek, Pavla Jedličková, manažerka Generálního štábu Armády ČR, ředitelé odborů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Jindřich Fryč a Mgr. Jaroslav Tuček, poslankyně Parlamentu ČR Kateřina Konečná a Mgr.Eva Nováková, předseda České rady dětí a mládeže Mgr. Pavel Trantina a další hosté.

    Karel Krtička, Ústředí Pionýra