Junák

  Geolog a esejista Václav Cílek, sociolog Jan Herzmann, filosof Jan Sokol, kybernetik Ivan M. Havel, šéfredaktor měsíčníku Inside Petr Koubský, religionista Zdeněk Vojtíšek a další řečníci vystoupí v sobotu 4. prosince na Mikulášském semináři v Praze. Sérii přednášek a diskusí na téma „Proměny (české) společnosti“ pořádá Junák – svaz skautů a skautek ČR. Seminář patří k tradičním skautským předvánočním akcím a účastní se ho několik set mladých lidí z celé republiky.

  Jak se proměnila česká společnost? Působí na nás ekonomická a informační globalizace? Necháme se ovlivňovat médii a reklamou? Jak se od roku 1989 změnila česká rodina a partnerské vztahy? Téma proměn společnosti vyvolává desítky dalších otázek. Svět se rychle mění, střídají se politické režimy, vznikají nová společenská pravidla, objevují se další technické novinky… a my se s těmito změnami musíme vyrovnávat. Seminář nebude pouze konstatovat, že se svět mění, ale bude hledat odpovědi na otázky, jak se mění lidé, kteří v něm žijí, a kam tyto změny do budoucna povedou.

  Široké pole otázek je rozděleno do osmi tématických sekcí (proměny médií a komunikace, technologií, přírody, partnerství a rodiny, dítěte, školy, hodnot a životních stylů, spirituality), v rámci kterých pozvaní odborníci vystoupí. Václav Cílek se bude zamýšlet nad globalizací a jejími dopady na přírodu i člověka, Jan Herzmann pohovoří o typologii životních stylů a změnách v hodnotových orientacích. Ivan Havel přiblíží, jak naše vztahy i vnímání ovlivňují moderní komunikační prostředky. Zdeněk Vojtíšek přednese příspěvek s názvem „Trh s duchovnem“, v němž představí náboženskou „nabídku“ v České republice. Během semináře zazní více než dvacet příspěvků.

  Smyslem semináře je umožnit posluchačům zorientovat se ve společenských proměnách a inspirovat je k hledání způsobů, jak s těmito změnami „nakládat“ v rovině osobní i v práci s mladými lidmi. Účastníci semináře dostanou sborník textů, do něhož přispěli hosté semináře.

  Seminář je jen jednou z mnoha akcí, které probíhají v rámci tzv. Mikulášského víkendu. V pátek 3. 12. od 19 hodin proběhne v Salesiánském divadle v Kobylisích vyhlášení soutěže tvořivosti Polibek múzy, v sobotu 4. 12. od 19 hodin Taneční večer v KD Ládví a v neděli od 10 do 13 hodin Přehlídka filmů na téma Proměny ve Františkánském klubu kláštera u Panny Marie Sněžné. Filmy natočili jak členové Junáka, tak profesionální tvůrci.

  Mikulášský seminář proběhne v sobotu 4. prosince od 9 do 15 hodin v prostorách Strojní fakulty ČVUT, Technická 4, Praha 6. Více na www.skaut.cz/seminar. Kontakt na programovou koordinátorku: Hana Synková 737 440 345.

  Junák – svaz skautů a skautek ČR (www.skaut.cz)
  je největší výchovné hnutí dětí a mládeže, které přispívá k všestrannému rozvoji člověka. Jeho posláním je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí. Se svými 51.000 členy je největším celorepublikovým sdružením dětí a mládeže. Zároveň je členem světových organizací skautek a skautů. Junák vznikl v letech
  1911-1912, byl třikrát zakázán totalitními režimy a vždy znovu obnoven.