DDM ŠumnáTradičně velkou účast zaznamenal letos již patnáctý ročník dětské výtvarné a literární soutěže „Ahoj z prázdnin“, jehož vyhlašovatelem je Dům dětí a mládeže v Šumné, a který proběhl již tradičně za účasti dětí z celé České republiky. Ministerstvo školství ČR tuto soutěž zařadilo rovněž do Souboru pedagogicko-organizačních informací pro školní rok 2004/2005.
  Ve výtvarné části vybírala odborná porota z celkem 2.099 prací, které byly zaslány z 261 škol a školských zařízení.

  V této části soutěže si nejlépe vedli tito soutěžící: Ivana Farská z MŠ Raspenava /Jak jsme jeli vláčkem/, Jiří Roušal z MŠ Raspenava /Na borůvkách/, Iveta Kurečková ze ZŠ Havířov-Šumbark /Naše prázdniny na kolech/, Ondřej Váchal z výtv. kroužku „Zdeňka“ Kladno /práce bez názvu/, Ludmila Pěluchová z 1. ZŠ Holešov /Splněná radost/ a Petra Prekopová ze ZŠ Dřevohostice /Rytířské souboje při slavnostech na Helfštýně/.

  Do literární části bylo zasláno celkem 319 prací ze 68 škol a školských zařízení. Zde si úplně nejlépe vedli v jednotlivých kategoriích tito soutěžící:
  Kristýna Kulíková ze ZŠ nám. Míru, Brno /Zatoulaný pejsek/, Lukáš Tkačík ze ZŠ Opava /Záchrana kominíčků/, Nikita Chalimendik ze ZŠ Krupka-Maršov /Jak namalovat prázdniny/ a Barbora Vlčková ze ZŠ Edvarda Beneše, Opava /práce bez názvu/.

  Výtvarné práce jsou v současné době vystaveny v prostorách DDM Šumná a na květen – červen 2005 se pak připravuje jejich výstava na státním zámku ve Vranově nad Dyjí. Po ukončení výstavy plánují pořadatelé předání výtvarných prací Fondu ohrožených dětí, který oceněné práce vydraží a zisk bude poukázán na konto celonárodní dobročinné sbírky na pomoc opuštěným, týraným a zanedbávaným dětem.

  Literární práce budou stejně jako v minulých ročnících nabídnuty k tisku a zároveň budou všechny úspěšné práce předány do ústředního kola národní literární soutěže „Náš svět“. Všechny účastníky i další zájemce jistě také letos potěší skutečnost, že všechny oceněné výtvarné a literární práce si budou moci prohlédnout a přečíst na internetových stránkách Domu dětí a mládeže Šumná na adrese: http://sis.znojmo.cz/ddmsumna .