Etické forumVe středu 1. prosince se novinářům na tiskové konferenci představilo občanské sdružení Etické fórum ČR. Tato organizace letos slaví páté výročí od svého vzniku. Posláním Etického fóra České republiky je účinně spolupůsobit při duchovní obrodě společnosti, ovlivňovat společenské prostředí tak, aby etické chování a jednání občanů všech věkových a sociálních skupin převážilo a stalo se postupně samozřejmým a trvalým. Na tiskové konferenci se hovořilo na téma děti, agrese, šikana, vraždy, sebevraždy. Zároveň byl novinářům předán otevřený dopis a petice o etické výchově mladé generace. Dopis i výzvu přinášíme v plném znění.

  Vážení občané,

  následující řádky napsala zkušená a opakovaně vyznamenaná učitelka Ing. Mgr. Marie Nováková, přední představitelka občanského sdružení Etické fórum ČR.

  Téměř denně čteme v tisku o problémech na školách. 47 % žáků zažilo šikanu, roste agresivita, nebezpečně stoupá počet sebevražd mladých lidí. Jsem pedagog. Jeden z mých bývalých žáků spáchal sebevraždu v loňském roce. Nebyl to problémový hoch. Byl jen citlivý.

  Nyní bych měla říci, že jsem z této situace smutná a bezradná. Smutná jsem, bezradná ne. Vím, že existuje cesta k řešení problémů, a tou je jasná, dynamická a zároveň i laskavá výchova mladé generace, která předkládá mládeži skutečné hodnoty, ukazuje, že ideály, které nosíme v sobě, mají smysl, pojmenovává dobro a zlo, učí hodnotovým vztahům a obsahuje výstupy do praktického života. Takovou cestu vidím v tom, že se na školách začne vyučovat etická výchova, a odtud se posílí etika v celém působení školy, v rodině i v životě.

  Nechci už mlčet k tomu, co se děje kolem mne. Jde o to, co mohu udělat já, vy, my všichni, kdo ještě nejsme lhostejní. Chci, aby systém školství byl koncipován tak, aby rodině s výchovou pomáhal, podporoval ji a doplnil tam, kde může být výchovný deficit. Ve školství se mění mnohé. Mnohé se mění i ve společnosti. Je nebezpečné řešení odkládat. Pravý čas je právě teď.

  Neznám nikoho, kdo by řekl: Je zbytečné zabývat se smyslem života, hovořit o hodnotách, o dobru a zlu. Cítíme, že s podobnými slovy rezonujeme, křesťané i ateisté, lidé dobré vůle bez rozdílu vyznání, věku nebo životní orientace.

  Mnohdy nás napadá, že s tím musíme už něco udělat. Proto jsem napsala připojenou petici. Máte-li také pocit, že tyto myšlenky můžete podpořit, podepište ji.

  Mohla bych předstírat, že peticí nesleduji osobní cíle. Nebyla by to pravda. Mám dvě děti, učím asi 500 žáků, vedu Mateřské centrum. Chci vidět všechny děti a mladé šťastně žít. Pak budeme šťastni i my, rodiče. Tím jsem si jista.

  Petice bude použita k oslovení zákonodárců, rozhlasu, televize, Ministerstva školství a dalších institucí. Vaše role tím však nekončí. Bude vás třeba k trvalé pomoci a podpoře.

  Ing. Mgr. Marie Nováková

  Petiční archy zasílejte na adresu: Etické fórum ČR, Veletržní 24, 170 00 Praha 7, E-mail: sekretariat@etickockeforumcr.cz ; tel. 220 397 282.

  PETICE k etické výchově mladé generace
  (Z podnětu Ing. Mgr. Marie Novákové)

  Není mi lhostejná situace dětí a mladých lidí kolem nás. Se zneklidněním sleduji zprávy o rostoucí agresivitě, stoupajícím počtu sebevražd. Žádám, aby ve výchovně-vzdělávacím systému školství byly jasně předkládány hodnoty lidskosti, aby byl kladen důraz na etické principy v etické výchově žáků, jednoznačně rozlišován a pojmenován pojem dobra a zla s důrazem na aplikaci do konkrétního života.

  Apeluji také na rozhlas a televizi. Považuji za důležité, aby byly vytvářeny pořady pro děti a mládež, zabývající se etickými principy života, které by děti a mladé seznamovaly se správným hodnotovým systémem, učily jasně chápat a rozlišovat pojem dobra a zla a aplikovat ho do života, které by reagovaly na ideály, které nosí mladí lidé v sobě a podporovaly je.