Zastavit se v předvánočním čase k bilančnímu zamyšlení, poukázat na některé tíživé problémy a hledat pro ně řešení bylo hlavním smyslem přátelského adventního setkání zástupců členských sdružení ČRDM v sídle Senátu. Do křesel v Rytířském sále Valdštejnského paláce jich 6. prosince 2004 usedly zhruba čtyři desítky a svému programu se věnovaly déle než čtyři hodiny. Vystoupení pozvaných hostů – zejména z ministerstev školství a financí – ukázala, že setkání mělo i nezanedbatelný konzultační charakter s cílem zprostředkovat jeho účastníkům důležité informace.
  (Fotoalbum Setkání 2004 objektivem Lee Loudy je k vidění ZDE.)

  Programové bloky se skládaly především z rozborů právních norem spjatých s praktickou činností dětských a mládežnických sdružení. Jejich zástupci měli také možnost seznámit se s poučnými příklady z advokátní praxe, dozvědět se řadu zajímavostí o pojištění u Generali Pojišťovny a.s. a vyslechnout si příspěvky k tématu „podpora participace“.

  Své zkušenosti z advokacie předávala od řečnického pultíku Lenka Deverová; na modelových případech demonstrovala různá úskalí, s nimiž se mohou v právních vztazích lidé z neziskového sektoru setkat. Upozornila například na okolnosti, za nichž může být rozhodování klíčových orgánů „neziskovek“ neplatné, na potřebu předvídat komplikovanější situace a zakotvit pro ně právní pojistky ve stanovách. Zvláštní pozornost pak věnovala smluvním vztahům, zejména mezi neziskovou a podnikatelskou sférou.

  Velké pozornosti posluchačů se těšily příspěvky týkající se přípravy zákona o práci s dětmi a mládeží. K jeho zevrubné kritické analýze přistoupil Tomáš Řehák z expertní vyjednávací skupiny ČRDM. Jakkoliv podle jeho názoru nastal při tvorbě návrhu zákona posun k lepšímu, některé výhrady přetrvávají.senat1

  Zástupcům dětské a mládežnické rady jde především o čtyři body, v nichž tuší vážné byrokratické překážky. Chtějí proto sjednotit definici „pobytové“ a „zotavovací“ akce ve smyslu hygienických předpisů. Chtějí také stanovit kvalifikaci jako povinnost jen pro hlavního vedoucího „pobytové akce“ (např. tábora), a nikoho dalšího. Jsou pro zavedení „registru“ pobytových akcí, přičemž zápis do něj by byl pokládán za ohlášení té které akce podle všech nejrůznějších právních předpisů. Vyjednávací skupina naopak nesouhlasí s tím, aby odbornými kontrolami dětských táborů byla pověřena Česká školní inspekce.

  Tomáš Řehák také nastínil obavu, aby se vlivem dalšího legislativního procesu nakonec nestala z nějaké akceptovatelné verze návrhu nepřijatelná, nevyvážená a nespravedlivá právní norma, kvůli níž by řada vedoucích na svoji práci s dětmi nutně rezignovala. Vyslovil přitom osobní názor, že v takovém případě by se dětská a mládežnická sdružení měla bránit, třeba letní prázdninovou stávkou…

  Na jeho vystoupení navázal ředitel odboru mládeže MŠMT Jaroslav Tuček. „My bychom si velice přáli – a myslím si, že svým dosavadním přístupem k tomuto zákonu jsme to snad dali dostatečně najevo – že by to měl být zákon, který bude společným dílem všech těch, kteří se touhle krásnou, ale i těžkou a někdy i nevděčnou činností zabývají“, prohlásil. Rekapituloval poslední vývoj událostí kolem přípravy zákona o práci s dětmi a mládeží a konstatoval, že Legislativní rada vlády návrh počátkem prázdnin projednala a vrátila ministerstvu k doplnění. „Moc bych si přál, kdybychom se společně pokusili během prvních dvou měsíců příštího roku upravit návrh do podoby, která bude přijatelná pro všechny strany,“ požádal o další součinnost pracovní skupinu ČRDM šéf ministerského odboru. Využil rovněž příležitost a poděkoval dětské a mládežnické radě a jejím členským sdružením za letošní práci.

  Místopředseda ČRDM Aleš Sedláček při setkání v Senátu veřejně oznámil, že pojišťovna Generali se stala vítězem výběrového řízení pro zajištění pojistné smlouvy s ČRDM na další dvouleté období. Díky za dobrou zprávu,“ přijal novinku zástupce páté největší pojišťovny na tuzemském trhu Petr Hájek. Ve svém proslovu mimo jiné konstatoval, že Generali může garantovat výhodné podmínky a plnění obsažené ve smlouvě proto, že ČRDM jako střešní organizace reprezentuje zhruba 200.000 individuálních členů.

  Účastníci adventního setkání také vyslechli ujištění zástupkyně ministerstva financí o vůli „jejího“ úřadu řešit a odstranit problém, který by pro některá velká sdružení mohla představovat novela zákona o dani z přidané hodnoty. S praktickými poznámkami, radami a postřehy z chodu státní správy zase přistoupila k mikrofonu bývalá předsedkyně ČRDM Jana Vohralíková. Když se s publikem podělila o své zkušenosti, popřála všem přítomným, aby si užili předvánoční nálady, svařeného vína v kelímcích a horkých kaštanů.