Andělská slavnost, foto: Martin Andrle, Jiří Kokrda ANDĚLSKÁ SLAVNOST (4. – 5. prosince 2004)
  5. ročník adventního setkání v Krompachu u Cvikova

  „Po špičkách mezi nás vstoupil čas prosincových dlouhých nocí. Celá krajina už tu a tam oblékla bělostně nadýchané slavnostní šaty. Přišel čas pohádkový, jako stvořený pro andělská setkání…“

  Kdesi daleko v Lužických horách, uprostřed lesů, na konci tenounkých cest, v čase tajemného adventu, se už mnoho let dějí andělské zázraky.
  I letos ze tmy zazářilo světlo, bylo slyšet šustění andělských křídel, tóny písní a rozpustilý smích těch nejmenších andílků.

  A právě o té letošní Andělské slavnosti Vám chceme vyprávět:

  Na prahu setmění před kostelem Čtrnácti svatých pomocníků se andělé rozezpívali v doprovodu kytary, flétny a houslí. Za zvuku koled vstoupili všichni spolu s malými i velkými, místními i vzdálenými, do kostela, který na chvíli zahalilo šero přicházejícího večera. Světlo se po roce opět rozžehnulo příchodem vyvoleného anděla. Ten uvítal všechny milé hosty a posléze rozsvítil světla andělská. A nejen to. Přivítal i kapelu Ensemble terrible & hosté, která rozezpívala a rozezněla tiché kostelní zdi. Po adventním koncertu na děti čekalo světelné a jiskřivě barevné překvapení, malý andělský ohňostroj. Potom se andělé rozloučili a pozvali vzácné hosty k dalšímu kouzelnému setkání do dětského domova.

  Andělská slavnost, foto: Martin Andrle, Jiří KokrdaCinkání trianglu svolalo všechny bělostné bytosti do nebeského hlavního sálu. Každý anděl prošel nebeskou branou, kterou chránili andělští strážci. Brána se otevřela všem malým, velkým, větším i největším andělům.
  Přípitkem jsme oslavili páté jubilejní výročí této milé slavnosti.
  Na hostinu nás pozvali andělští číšníci a kuchaři. U nazdobených stolů, plných všelijakých dobrot, jsme se opravdu mohli cítit jako v nebi.
  Celý večer byl provázen vánočním a letnědomním zpíváním. Děti z dětského domova rozehrály veselé divadelní představení Čert a Káča, přidaly básničky, říkanky a písničky. V další části večera nás pohladilo po duších křehké, něžné a hravé dětské taneční představení „Předvánoční život Mariin“. Zpíváním se celý večer slavnostně uzavřel.

  Andělská slavnost, foto: Martin Andrle, Jiří KokrdaDruhá adventní neděle všem, kteří se nechali zlákat našim pozváním, přinesla tvořivý dopolední čas. Celý dětský domov se proměnil v umělecké dílničky. Vznikaly andělé z ovčí vlny a hedvábného papírů, odlévaly se svíčky z včelího vosku, malovaly se perníčky, vytvářela se zajímavá vánoční přání a spousta dalších věcí.
  Nedělní odpoledne bylo pohádkově loutkové a vesele rozezpívané. Z Prahy za námi pod nebesa přijeli Milan Forman a Petr Vacek.

  Možná se i vy napřesrok proměníte v andělské bytosti a společně se setkáme…

  ANDĚLSKOU SLAVNOST podpořili: SODEXHO – společné stravování a služby, Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Nadace Naše dítě a další vzácní dárci.

  ANDĚLSKOU SLAVNOST přichystali, provázeli a hostili:
  Občanské sdružení LETNÍ DŮM, Senovážné náměstí 24/977, 116 47 Praha 1, www.letnidum.cz
  Dětský domov a Speciální školy, 471 57 Krompach 47

  Andělská slavnost, foto: Martin Andrle, Jiří Kokrda

  Andělská slavnost, foto: Martin Andrle, Jiří Kokrda

  Andělská slavnost, foto: Martin Andrle, Jiří Kokrda

  Andělská slavnost, foto: Martin Andrle, Jiří Kokrda

  foto: Martin Andrle, Jiří Kokrda