zimní Mikulov

  Zastupitelé v Mikulově (v tom jihomoravském) se vzdali odměn ve prospěch lidí, kteří věnují svůj volný čas zdarma dětem a mládeži. Dvaapadesáti vedoucím kroužků, oddílů, uměleckých souborů, trenérům dětských sportovních družstev a klubů bude rozděleno 430 tisíc korun. To jest více jak 8000,- Kč na osobu. Letošní model rovnoceného rozdělení odměn byl prémiový. Pro příští rok, pokud se zastupitelé rozhodnou svých odměn vzdát, budou stanovena přísnější kritéria, podle kterých se bude určovat výše odměn. Zvážit by se prý měla náročnost práce, počet dětí na jednoho trenéra (vedoucího), čas, který je práci věnován apod. Tolik Zpravodaj městského úřadu Mikulov.

  Ano, jsem jedním z oceněných. Přestože tyto peníze putovaly od zastupitelů k nám díky fotbalistům (kopaná je pro naše zastupitele ve volném čase dětí a mládeže na prvním místě), jsem opravdu rád. To, že si někdo naší práce váží potěší ovšem víc než peněžitá odměna. Škoda jen, že se zastupitelé nerozhodli darovat tyto peníze přímo sdružením. Na činnost oddílu jsem ještě od města Mikulova peníze neviděl (a v rozpočtu opět moc peněz není) a proto bych poradil našim zastupitelům, ať dají peníze přímo organizacím, bez určení, na co peníze použít – pokud tím obdarují své vedoucí, ať tak učiní. Je to ale krok hodný následování, doufám, že se najdou obce, které se k Mikulovu přidají. Doufám, že se tento příjemný precedens bude šířit dál.


  Poznámka redakce:
  Článek Martina Kříže jsme dostali jako ohlas na sloupek ze dne 19. 12. 2004:
  A co ti ostatní?
  “Jsem moc rád, že můžeme každoročně věnovat peníze lidem, kteří se starají o naše děti. Je skvělé, že se i v dnešní hektické době najde řada těch, kteří dokáží svůj volný čas věnovat někomu dalšímu, a nikoli jen sami sobě. Moc všem děkuji,” řekl starosta MČ Praha 1 Vladimír Vihan při předání darů, které se uskutečnilo 16. listopadu v malém sále paláce Žofín. Tolik citace z druhé strany prosincového měsíčníku městské části Praha 1. S výše uvedeným nelze, než souhlasit a přát si, aby takových uznalých starostů bylo více a více. Ale zároveň si dovoluji napsat jedno velké ALE. Půl milionu bylo rozděleno mezi 174 pedagogů, kteří svůj volný čas věnují volnému času dětí. Je bezvadné, že si někdo této práce váží a dovede ji ocenit. Ale je volný čas, který práci s dětmi a mládeží věnují lidé jiných profesí, méně cenný? Nezasloužil by si stejnou (tedy třeba i finanční) pozornost? A nebo na Praze 1 pracují ve volném čase pouze pedagogové? Věřím, že podobně jako ředitelé škol by dokázali navrhnout ty nejlepší vedoucí i zástupci spolků či sdružení, fungujících na Praze 1. Anebo je problém, že pak už by těch lidí na případné dělení bylo moc?
  Radka Páleníková