26. 12. 2004 – 17:15:04
  Redakční centrum
  vám přeje hezkou oslavu posledního dne tohoto roku! Do roku 2005 vykročte tou správnou nohou!
  12. 12. 2004 – 23:05:28
  Fotosoutěž
  ICN vyhlašuje fotosoutěž Grantisu – měsíčníku neziskového sektoru v rámci kampaně „30 dni pro neziskový sektor“. Stejně jako minulý rok je hlavní cenou soutěže digitální fotoaparát. Více informaci najdete ZDE.
  12. 12. 2004 22:56:45
  Altus má novou adresu
  Kancelář Občanského sdružení Altus se přestěhovala do nových větších prostor. Nová adresa je: Občanské sdružení Altus, (areál hotelu Bohemia), Masarykovo nám. 900, 537 01 Chrudim.
  E-mail: altus@chrudimka.cz, URL: http://www.altus.chrudimka.cz, tel.: 603 991 003.
  7. 12. 2004 – 00:16:05
  Jan Šimáně Galén v rozhlase
  Do soutěže rozhlasových pořadů pro děti a o dětech DOMINIÁDA 2004 přihlásil rozhlasový klub LITINA z Brna rozhovor natočený při loňské CVVZ s Janem Šimáně Galénem. Můžete si ho poslechnout ZDE.
  7. 12. 2004 – 00:01:27
  ČRDM nabízí www.sidliste.cz
  Představenstvo ČRDM nabízí bezúplatný převod portálu www.sidliste.cz na jinou nestátní neziskovou organizaci, která by o něj měla zájem a svým zaměřením by měla k primární protidrogové prevenci blíž, než ČRDM. Vaše případná vyjádření očekává kancelář ČRDM do 20. prosince 2004.
  3. 12. 2004 – 00:30:24
  S E T K Á N Í 2 0 0 4
  Již pošesté zve Česká rada dětí a mládeže do Senátu Parlamentu České republiky zástupce organizací, které pracují s dětmi a mládeží. Setkání se uskuteční v pondělí 6. prosince od 9.30 hodin.
  Program Setkání viz ZDE.
  29. 11. 2004 – 00:13:40
  Výzva k předkládání žádostí
  Dne 26. listopadu 2004 byla Ministerstvem životního prostředí vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Síť environmentálních informačních a poradenských center (Opatření 4.2) pro potenciální žadatele (konečné uživatele). Mezi cílovými skupinami příjemců pomoci jsou také nestátní neziskové organizace. Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2005. Další informace naleznete v textu výzvy na adrese: www.esfcr.cz.
  26. 11. 2004 – 15:55:37
  Rozhodnutí představenstva ČRDM
  ohledně výše členských příspěvků na rok 2005 najdete kliknutím ZDE. Toutou aktualitu plníme přání čtenářů, kteří si stěžovali, že článek, ke kterému se hodně diskutuje, nemohou najít.
  23. 11. 2004 – 23:48:14
  Představenstvo ČRDM k otázce daňových asignací
  Představenstvo České rady dětí a mládeže na svém 12. jednání 21. října zohlednilo těsná hlasování Valného shromáždění v bodu Daňové asignace a zřídilo pracovní skupinu otevřenou zástupcům všech sdružení ČRDM, jejímž úkolem je pod vedením člena představenstva Davida Čermáka připravit souhrnný materiál k daňovým asignacím, předložit jej k diskusi sdružením a následně i na valném shromáždění ČRDM na jaře 2005. (Jiří Zajíc, ředitel kanceláře ČRDM)
  22. 11. 2014 – 10:38:32
  Pionýři hledají tajemníka pražské organizace
  Pražská organizace Pionýra (POP), vypisuje výběrové řízení na pozici: Tajemník Pražské organizace Pionýra – neziskového sdružení dětí a mládeže. Nabídky (motivační dopis) spolu s profesním životopisem zašlete do 30.11.2004 na adresu: Kancelář Pražské organizace Pionýra, Senovážné nám. 977/24, 116 47 Praha 1. Obálku označte „Výběrové řízení“. Více informací viz ZDE.
  20. 11. 2014 – 15:28:04
  Výběrová komise vybrala
  Internetové stránky ČRDM přinesly informaci, že výběrová komise složená z jedenácti členů Představenstva ČRDM vybrala 15. listopadu ve 2. kole výběrového řízení na místo ředitele Kanceláře ČRDM Pavla Trantinu. Funkce se ujme 1. února 2005.
  19. 11. 2014 – 00:31:07
  Světový den dětí
  se slaví v sobotu 20. listopadu. Je připomínkou přijetí Deklarace práv dítěte VS OSN v roce 1959 a schválení Úmluvy o právech dítěte v roce 1989. U nás je však vžitější slavit Mezinárodní den dětí 1. června.
  15. 11. 2004 – 00:05:03
  ZS Morava zve
  Zeměpisná společnost Morava zve na výstavu z loňského roku své činnosti, která probíhá celý tento týden na Palubě (Pekárenská 4a, Brno) vždy od 15 do 19 hodin. Sledujte průběžně webové stránky: www.zsmorava.cz.
  14. 11. 2004 – 23:58:28
  Globální grant
  Mnoho neziskových organizaci jistě čeká na vyhlášení Globálního grantu, jehož první výzvy měly být v těchto dnech zveřejněny. Doporučujeme k přečtení článek „Nové informace o globálních grantech“ na adrese: http://www.ngo-eu.cz/zobraz_aktualita.asp?id=356, ve kterém naleznete nejaktuálnější informace k této problematice.
  9. 11. 2004 – 23:30:03
  Setkání
  Senát Parlamentu České republiky a Česká rada dětí a mládeže zvou na tradiční akci pro představitele sdružení dětí a mládeže S E T K Á N Í 2 0 0 4, která se koná v pondělí 6.12. 2004 od 9.30 v prostorách Senátu Parlamentu České republiky. Svou účast potvrďte na sekretariát kanceláře ČRDM co nejdříve.
  Program Setkání viz ZDE.
  7. 11. 2004 – 23:21:23
  CVVZ 2006
  Za rok bude CVVZ v Třebíči. V Českých Budějovicích se hlasovalo o místě konání v roce 2006. Při volbě pořadatelského města si to mezi sebou rozdala Ostrava a Chrudim. Ostravu volilo 448 osob, Chrudim „jen“ 268 voličů.
  3. 11. 2004 – 09:56:29
  CVVZ-programy
  Na webových stránkách www.cvvz2004.cz je zveřejněn časový harmonogram programů. Doporučujeme vám, abyste si během těchto dnů na webových stránkách znovu vybrali Vaše programy včetně časů.
  2. 11. 2004 – 15:18:33
  Pozvánka na natáčení
  Česká televize zve 8.11. 2004 na natáčení diskusního pořadu Na Hraně. Téma: Na hraně zločinu a trestu. Podrobnosti viz ZDE. Jedinou podmínkou účasti v diskutujícím publiku je věk 15 až 30 let.
  25. 10. 2004 – 14:23:02
  Usnesení
  20. valného shromáždění České rady dětí a mládeže najdete ZDE.
  24. 10. 2004 – 23:39:43
  Diskuse
  je přístupná kliknutím na tlačítko diskuse k článkům pod titulkem ring volný v levém sloupci (jako to bývalo dřív). Zkuste to.
  4. 10. 2004 – 16:44:54
  Výběrové řízení na obsazení pozice ředitele kanceláře ČRDM
  Z důvodů vypršení pracovní smlouvy stávajícího ředitele Kanceláře České rady dětí a mládeže (ČRDM) k 31. 1. 2005 vypisuje Česká rada dětí a mládeže, organizace zastřešující 85 sdružení dětí a mládeže v České republice, výběrové řízení na obsazení pozice ředitele kanceláře ČRDM. Přihlášky je nutné zaslat do 31. října 2004.
  Další informace viz ZDE
  29. 9. 2004 – 22:56:54
  Registrace na cvvz začala
  Oficiální stránky CVVZ 2004 (http://www.cvvz2004.cz) již přinášejí informace o akci. Zkušební týdenní provoz právě probíhá. Můžete se už také registrovat, šanci máte do konce října! Další aktuální informace o CVVZ 2004 hledejte též na stránkách http://www.borovice.cz/cvvz.
  23. 8. 2004 – 02:58:34
  Debrujárské novinky
  Asociace malých debrujárů má hezké webové stránky a navíc pravidelně aktualizované. Dnes nás informovali o tom, že se na nich objevilo sedm novinek. Doporučujeme kliknout na www.debrujar.cz.
  25. 8. 2004 – 11:45:41
  Členským sdružením ČRDM
  Máte-li zájem o spolupráci se zeměmi Středomoří, můžete se ve dnech 22.-26. října zúčastnit 2. přípravného informačního setkání nových zemí vstupujících do platformy Euro-Med v Budapešti. Organizátoři hradí náklady pobytu a 80% cestovních nákladů. Přihlášku je možné stáhnout na www.euromedp.org a je nutné odeslat ji do konce srpna.
  30. 8. 2004 – 15:47:23
  Seminář k dotacím MŠMT 2005
  Na internetových stránkách MŠMT jsme objevili sdělení o semináři k dotacím MŠMT na rok 2005. „Odbor pro mládež MŠMT ve spolupráci s Institutem dětí a mládeže uspořádá seminář pro žadatele o státní dotaci na rok 2005, kterou MŠMT poskytne nestátním neziskovým organizacím dětí a mládeže v rámci Programu státní podpory práce s dětmi a mládeží. Seminář se uskuteční 15. 9. 2004 ve 13 hod. v Domě dětí a mládeže hl. m. Prahy, Karlínské nám. 7, Praha 8.“ Více viz ZDE.