FoSVe dnech 17.2. – 20.2.2005 proběhla na pražském výstavišti výstava cestovního ruchu „HOLIDAY WORLD 2005“. V pavilonu „E“ se mezi jinými neziskovými organizacemi prezentovalo také Folklorní sdružení (FoS) České republiky společně s Národním ústavem lidové kultury (NULK). Výstavní plocha byla oběma organizacím poskytnuta ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

    Návštěvníky našeho stánku zajímaly zejména DVD nosiče z majoritních akcí FoS ČR a publikace, na jejichž vydávání se FoS ČR podílí, nebo je samo vydává. Veliký zájem návštěvníci projevili o kalendář festivalů a folklorních slavností, propagační materiály jednotlivých folklorních festivalů a regionálních folklorních sdružení. Národní ústav lidové kultury nabídl návštěvníkům ukázky z videoencyklopedie Lidové tance z Čech Moravy a Slezska, první a druhé řady, přehledy publikací, audio a video nosičů, včetně nabídky stálé expozice ve strážnickém a zámku a Muzea vesnice Jihovýchodní Moravy ve Strážnici.

    Expozicí FoS ČR a NULK prošlo za čtyři dny konání výstavy okolo dvou tisíc návštěvníků. Jejich zájem prokázal, že zařazení folkloru na veletrh bylo oprávněné a že se akce tradiční lidové kultury mohou stát jedním z cílů putování našich i zahraničních turistů.