Aleš Sedláček a Pavel Trantina (zleva)

  Tak nevím, nevím. Elektronická paměť dovede být někdy náležitě nemilosrdná. Zatímco nám, obyčejným smrtelníkům, se daří pamatovat především to, co chceme a jak se nám to líbí a hodí, paměť založená na střídání nul a jedniček si i po roce vybaví vše naprosto přesně a jedinečně. S chutí jsem se začetla do přání, která vyslovil pro server Adam tehdy nově nastupující předseda ČRDM Pavel Trantina. Díky usilovné a systematické práci webmastera serveru Adam, Petra Molky tak můžete učinit i vy. Tehdejší titulek je aktuální i po roce: Chceme více a efektivněji komunikovat.

  Diskuse zástupců sdružení.

  Ve čtvrtek 24. února 2005 pozval předseda ČRDM představitele členských sdružení ČRDM na pracovní setkání s předsedou a členy Představenstva ČRDM. Možnosti tohoto setkání využila pouze malá část zástupců sdružení. Zatím nám tak akorát stačila zasedací místnost ve 2. patře budovy na Senovážném náměstí. Kdo ji zná, dovede si množství lidí, které dovede pojmout, snadno představit. Na vysvětlenou ostatním doplním, že se tu sešly necelé tři desítky diskutujících, ale některá sdružení vyslala zástupců více. Tj. byly tu tváře sotva z 1/3 sdružení ČRDM. Zato ty, které zde byly, byly skutečně velmi reprezentativní – např. starosta Junáka František Šmajcl, náčelník Ligy lesní moudrosti Aleš Sedláček, předseda sdružení Pionýr Petr Halada a místopředseda téže organizace Martin Bělohlávek, předseda FOS ČR Zdeněk Pšenica, předseda Rady SMOP Michal Kulík.
  Řeč byla o financování činností ČRDM (informace o aktuálně zveřejněné výši dotaci pro letošní rok ze strany MŠMT) a také o stále ožehavém tématu výše členských příspěvků (účastníci nastínili kdy a jak probíhá plánování v jejich domovských sdruženích a upozornili, že jakmile sdružení přijmou plán na další rok, nelze do něj zasahovat. Většina z přítomných se vyjádřila ve smyslu, že k navyšování členských příspěvků se nekloní).

  Pavel Trantina přítomné informoval o aktuálním vývoji kolem Zákona o podpoře práce s dětmi a mládeží. Když jsem se nad tím zamyslela, přišlo mi případné podobenství se hrou Člověče nezlob se. Momentálně jsou figurky zpátky na startovní čáře… Osm bodů, které ve stručném nástinu předseda ČRDM přítomným předložil, bylo shledáno jako velmi dobrý start pro další jednání.

  Zmíněna byla krátce také situace kolem krajských rad (některé jsou členy ČRDM, v Brně proběhlo setkání a diskuse se zástupci i dalších rad). Tématem, kterému by měla být věnována zvýšená pozornost, je strategie ČRDM pro další pětileté období. Z úst Petra Halady zaznělo přání „vyhodnotit uplynulé roky, poučit se, nezabývat se malichernostmi. Ukázat jasné a zároveň reálné cíle“.

  Hovoří Tomík Tomáš Novotný (A-TOM).

  Účastníci setkání se krátce věnovali také tématu Bambiriády, konkrétně tomu, jak se promítá do činnosti jejich sdružení a jak se dívají na to, co jim přináší, ale také odnáší.

  Přáním mnoha zúčastněných mj. bylo, aby se schůzky na této úrovni opakovaly 2x ročně, ale podklady k důležitým diskutovaným tématům by většina ráda měla k dispozici v předstihu. Že přítomní považovali setkání za důležité, o tom svědčí skutečnost, že si na něj udělali dostatek času. A nejen to. Že se snažili své prosby, přání a připomínky formulovat velmi jasně a zřetelně. Vždyť více než tři hodiny bylo stále o čem hovořit! Nelze si tedy než přát, abychom skutečně „Více a efektivněji komunikovali.“ A to nejen na úrovni nevyšší – předsedovsko – náčelnické, ale i na všech dalších úrovních.

  Předchozí články na podobné téma:
  Předseda ČRDM – první ohlédnutí.

  Chceme více a efektivněji komunikovat.