Do turnovské knihovny děti trefí...

  Přemýšlíte-li, kam si vyjít v březnu, rozhodně nezapomeňte na knihovnu! Zejména myslíte-li na březen jako na měsíc internetu, jsou pro Vás knihovny to pravé místo. V průběhu března se totiž všechno kolem internetu v knihovnách rozšiřuje, zmnožuje, ale také zlevňuje či poskytuje zadarmo. Nejste-li si v jeho využívání ještě jistí, či jste-li dokonce zcela nedotčeni internetovou horečkou, neváhejte ani chvilku! V knihovnách se vyučuje všechno, co jen trochu souvisí s počítačem a internetem. Pořádají se stovky kurzů, poskytují se individuální konzultace. Ať už jste dítě, dospělý, senior, žena nebo muž, ať máte třeba nějaký zdravotní handicap, jste nezaměstnaný nebo maminka na mateřské dovolené, vězte, že v březnu jsou na vás knihovny připraveny ještě mnohem lépe než jindy v roce. V letošním roce se aktivitám BMI připojí rekordních 333 knihoven.

  Tradičně samozřejmě můžete očekávat v řadě knihoven elektronické vyhledávání, objednávání, rezervace, zobrazování vlastních čtenářských kont, případně e-mailová upozornění před termínem vrácení výpůjček, prohlížení katalogů jednotlivých knihoven i katalogů souborných, interních i externích databází včetně plnotextových zdrojů; stále více knihoven nabízí on-line referenční službu Ptejte se své knihovny, službu FAQ (často kladené dotazy), elektronické dodávání dokumentů aj.

  Vše, co potřebujete vědět o službách, které vám knihovny mohou poskytnout, najdete na novém portálu www.knihovny.cz Připravila jej Národní knihovna ČR ve spolupráci s dalšími knihovnami v republice.
  Vít Richter, předseda SKIP Počet veřejných knihoven, které jsou v České republice připojeny k internetu, a z nichž tudíž máte k většině elektronických služeb přístup, od loňska významně stoupl. V současné době je to asi 2500 městských a obecních knihoven a jejich poboček. Kromě toho samozřejmě všechny knihovny vysokoškolské, většina knihoven z oblasti výzkumu a další specializované knihovny (odhadem asi 400). Počet stanic připojených k internetu v knihovnách již přesáhl 5000. A právě v těchto dnech se naplno rozjíždí Projekt internetizace knihoven (PIK), který by měl zajistit, aby do konce roku 2006 bylo připojeno všech 6000 veřejných knihoven. Pokud by vás zajímaly detaily, najdete je na adrese: http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=1877
  Více než tři čtvrtiny obyvatel má tedy přístup k internetu v příjemném, vstřícném a známém prostředí své veřejné knihovny, kde může využití internetu spojit se získáním dalších informačních zdrojů. Jde jen o to cestu do knihovny najít.

  Přijďte, věříme, že nebudete zklamáni. Chcete-li se dozvědět o aktivitách knihoven v BMI více, podívejte se na stránku http://skip.nkp.cz/akcBMI05.htm – ale hlavně v březnu navštivte virtuálně nebo osobně vaši veřejnou knihovnu.