Prezident sdružení BMI Jaroslav Winter předává ceny.

  Ano, už je to tak. V sobotu, 5. března 2005, se na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Jinonicích konala v pořadí již šestá konference JuniorInternet (www.juniorinternet.cz). Tento projekt se skládá ze dvou částí – internetových soutěží a konference. Do celkem čtyř soutěží (JuniorProject, JuniorWeb, JuniorText a Webík) se přihlásilo celkem 250 účastníků do 18-ti let včetně. Autoři nejlepších projektů, které vybrala porota, byli pozváni na sobotní konferenci, kde byly vyhlášeny výsledky soutěží a vítězové měli možnost prezentovat své projekty před novináři i dalšími mladými lidmi, kteří se zajímají o internet. Jak to tam vypadalo se vám pokusím přiblížit na následujících řádcích.

  Letošní konference odstartovala v sobotu v 10 hodin ráno. Záštitu nad ní převzali Evropský komisař pro vzdělání a kulturu Ján Figeľ, děkan Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Jan Sokol a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Moderovali ji Radek Brož a Katka Opočenská. Nejprve byl přečten projev Jána Figeľa, který se nemohl dostavit osobně, a pak už přivítal soutěžící, novináře a příznivce internetu organizátor Jiří Peterka. Poté přednesli své projevy ministr informatiky Vladimír Mlynář a děkan FHS UK Jan Sokol. Ministr ve svém proslovu vyjádřil přání, aby se úspěšní účastníci konference nehrnuli rovnou do byznysu, ale aby se pokusili posílit státní a veřejnou správu. Vzápětí došlo k představení partnerů celé akce a Března – měsíce internetu (www.brezen.cz) , o což se postaral Jaroslav Winter. Hned po něm vystoupil opět ministr Mlynář, který nás seznámil s projektem Safer Internet a udělil první ocenění: Cenu ministra informatiky získal 14-tiletý syn starosty Vladimír Vondruš za stránky www.strmilovsko.cz . Když jsme byli opět díky Jaroslavu Wintrovi obeznámeni se soutěží v psaní o cestě s přáteli z celého světa do světa internetu, začalo samotné vyhlašování výsledků.

  Účastníky konference přišel pozdravit ministr Mlynář a děkan FHS UK Jan Sokol.

  Jako první přišla na řadu slohová soutěž JuniorText (soutěž slohových prací na zadaná témata o Internetu do 18-ti let). Ze 60-ti přihlášených se na prvním místě umístili 18-tiletý Jan Linhart ve starší kategorii, 13-tiletá Klára Goldmanová v mladší kategorii a 14-tiletá Zuzana Kollárová ze Slovenska. V soutěži JuniorWeb (soutěž webových stránek pro účastníky do 14-ti let) zvítězili z Čech Eva Došková a Jakub Zapletal, oba čtrnáctiletí, a ze Slovenska sourozenci Monika a Martin Minárikovi (11 a 13 let). V soutěži Webík (soutěž webových stránek dětských knihoven pro účastníky do 14-ti let) obsadil první místo Ondřej Staněk, druhé Martin Borek a třetí Radek Šimko. Ještě předtím, než byli představeni vítězové soutěže JuniorProject (soutěž rozsáhlejších webových stránek a internetových projektů do 18-ti let) Šimon Grimmich, Lukáš Kořínek, Marek Soldát a Jakub Tománek, vystoupil znovu Jiří Peterka, který tentokrát hovořil o projektu Business For Youth (B4Y). Pak následovala třičtvrtěhodinová přestávka na oběd.

  Zleva Radek Brož a Katka Opočenská.

  Po polední přestávce byl další program konference rozdělen na dvě sekce: ta první byla určena starším účastníkům a ta druhá mladším. Protože já jsem se zúčastnila té prve zmiňované, popíši vám právě tu. Začala představením delegací mladých lidí z Lucemburska a Litvy, kteří nás seznámili s možností využívání internetu mladými lidmi v jejich zemích. Když skončili, rozebírala se tato fakta dál spolu se zástupci ze Slovenska a Čech. Po ukončení této diskuse vystoupil osmnáctiletý Jan Řežáb, který se stal úspěšným v oblasti prodeje mobilních her přes internet, a představil své stránky www.redboss.cz. Zmínil se také o tom, co dělat, aby měl člověk úspěch. Poté přišel na řadu Robert Němec, který hovořil o tom, jak docílit toho, aby se naše stránky zobrazily jako první při zadání určitých témat ve vyhledávačích. Nakonec proběhla burza internetových projektů, s pomocí které se na účastníky konference obrátila sdružení i jednotlivci, kteří potřebují pomoci s něčím, s čím by jim mohli pomoci právě oni. Kolem půl čtvrté byla letošní šestá konference Junior Internetu slavnostně zakončena. Podle mého názoru se velmi vydařila a doufám, že se bude nadále rozvíjet a že bude získávat stále více účastníků.

  Další informace najdete na www.juniorinternet.cz.

  Fotogalerii DTA ze sobotní konference si můžete prohlédnout ZDE.

  Autor