crdm

  Po pravdě řečeno, představu o práci představenstva příliš nemám. Byť už jsem z pohádkového světa poněkud odrostlá, zůstává mi jeho práce zahalena velkým tajemstvím. Tuším, že se schází (jak pilně jeho členové docházejí, či snad dokonce jak, pro koho a co hlasují či o čem jednají je zřejmě jen a jen jejich záležitost). Ale měli by ji mít šéfové sdružení, kam (se zpožděním cca jednoho měsíce) taková zpráva chodí. Opakovaně žádám, aby informace, které byly projednány na představenstvu a které jsou ke zveřejnění, byly přidány např. na stránky ČRDM. Že nejsem sama, komu takové informace chybí, o tom svědčí některé z nedávno zveřejněných diskusních příspěvků.

  Ano. Za stávající situace, kdy je práce představenstva pro mnohé z nás obestřena neproniknutelným tajemstvím, se lze domnívat, že pracuje neproduktivně (a tedy je lépe o výsledcích neinformovat, neb žádné nejsou), či že pracuje natolik tajemně, že nám, „obyčejným“ smrtelníkům nelze takové informace sdělovat. A nebo že má tolik práce, že už prostě nemá čas a síly o jejích výsledcích dále informovat. A tak dochází k tomu, že se v diskusi objevují výkřiky typu co ten či onen člen představenstva udělal. Věřím, že ne vše, co představenstvo dělá, se dá zevrubně rozepsat. Přece jen to není ani o odsezených hodinách, ani o popsaných papírech. Ale něco by se jistě našlo…

  Konec konců se ukázalo, že asi ani mnozí netuší, kdo všechno v představenstvu je, či kolik tam má které sdružení zastoupeno členů. To mne mrzí. Tyto informace jsou velmi snadno dostupné. Stačí, když si kliknete na stránky www.crdm.cz. U většiny členů představenstva tam je i jejich fotografie, nechybí kontaktní mail a stručná charakteristika (pro ty, kteří si neradi otevírají mnoho oken jsem tyto informace v závěru textu překopírovala). Tamtéž si můžete také otevřít stanovy http://www.crdm.cz/view.php?cisloclanku=2004020501, v kterých je zcela jednoznačně popsáno, jak velká sdružení a kolik členů mohou do představenstva delegovat.

  Na druhou stranu ti, kteří Adama sledují pravidelně si nejspíš všimli, že jsme se snažili představit práci mikrotýmů, tj. zprostředkovat informace o některých konkrétních výstupech činnosti. Je škoda, že ze čtyř odpověděly pouze dva – vnějších vztahů a stát.

  Představenstvo ČRDM
  (převzato ze stránek www.crdm.cz, stav k 17. 3. 2004)

  Pavel Trantina, předseda ČRDM, ředitel kanceláře ČRDM
  Člen sdružení Junák – svaz skautů a skautek ČR, kde zastává funkci zahraničního zpravodaje. Dřívější místopředseda ČRDM, vedoucí zahraniční skupiny ČRDM, zodpovědny mj. za přípravu Koncepce státní politiky vůči mládeži a připomínkování návrhů zákona o mládeži. Po šestileté zkušenosti ze státní zprávy (Kancelář prezidenta republiky) pracuje od roku 2002 na Ústředí Junáka jako zpravodaj Výkonné rady.

  Ing. Lee Louda, 1. místopředseda ČRDM
  Ve sdružení Pionýr byl několik let členem České rady Pionýra, v současnosti je členem Pražské rady Pionýra a dlouholetým vedoucím 147. PS Galaxie, která má 6 stálých oddílů. Za ČRDM byl již dříve (v r. 2000) členem tříčlenné komise, která vyjednávala podmínky předání části majetku Fondu dětí a mládeže. Je členem Komory pro krizové řízení a insolvenci, licencovaný makléř, zapsaný v seznamu likvidátorů a nucených správců Komise pro cenné papíry, certifikovaný znalec v oboru ekonomika.

  Aleš Sedláček, člen představenstva ČRDM
  Náčelník Ligy lesní moudrosti, člen jejího kmene Wladen z Prahy 6. Člen pracovní skupiny ČRDM Stát. Pracuje ve firmě na servis počítačových tiskáren.

  David Čermák, člen představenstva ČRDM
  Předseda Juniorklubu křesťanských demokratů, v současnosti dokončuje studium Právnické fakulty MU v Brně. Je externím poradcem ministra dopravy.

  Tomáš Kaplan, člen představenstva ČRDM
  Od roku 2000 předsedou základního článku HB a od roku 2001 členem rady Hnutí Brontosaurus. V současnosti předseda Hnutí Brontosaurus.

  Aleš Kroutil, člen představenstva ČRDM
  člen Správní rady sdružení Altus, člen pracovní skupiny ČRDM Stát, student Právnické fakulty UK a Fakulty sociálních věd UK.

  Vít Madron, člen představenstva ČRDM
  Člen předsednictva sdružení ATOM, pracuje v grafickém studiu.

  Ondřej Pohanka, člen představenstva ČRDM
  Viceprezident občanského sdružení Duha, je zaměstnán jako projektový manažer v IYNF (International Young Nature Friends). Vedl za KSDM jednání s ČRDM, v současnosti je prezidentem likvidovaného KSDM.

  Mgr. Šimon Pokorný, člen představenstva ČRDM
  Člen Rady Dorostové unie – sdružení křesťanských dorostů, o.s. S dětmi pracuje 13 let, je vedoucím dorostu Církve bratrské v Praze – Horních Počernicích. Pracuje jako sociální pedagog v Chráněné dílně svatý Prokop u červeného javoru; je správcem sboru Bratrské jednoty baptistů.

  Lenka Semotánová, členka představenstva ČRDM
  Členka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zaměstnána jako Office Manager v personální agentuře.

  Veronika Součková, členka představenstva ČRDM
  1996 – 2000 – vůdcování koedukovaného smíšeného oddílu s integrací handicapovaných, 2002 – projekt na podporu politických vězňů v Barmě (Myanmare) pod záštitou organizace Člověk v tísni, 2002 – jeden z organizátorů CVVZ v Praze, 1999, 2002, 2003 – pražský štáb Bambiriády. Spolupráce s několika neziskovými organizacemi, zejména příprava a koordinovaání projektů. Od roku 2002 projektový manager v Hospodářské komoře ČR – oblast celoživotního vzdělávání i v souvislosti s EU, předstrukturální a strukturální fondy (včetně přednáškové činnosti), správce části portálu HKČR.

  Ing. Josef Výprachtický, člen představenstva ČRDM
  Člen sdružení Junák – svaz skautů a skautek ČR, kde pracuje jako zpravodaj pro vnější vztahy. 1. místopředseda ČRDM v letech 1998-2002, člen pracovní skupiny „Stát“, soustředící se na záležitosti likvidace FDM a legislativy ovlivňující činnost sdružení dětí a mládeže.