Desítky oddílů pracovaly už od Vánoc na výrobě vatových kuřátek ve skořápce. Od 14. března 2005 je skauti rozdávali za příspěvky do kasiček celostátní sbírky „Pomozte dětem!“ Skautské oddíly se zapojily do sbírky již počtvrté, tentokrát v třiapadesáti městech. „Výsledek letošní akce pravděpodobně dosáhne hranice půl milionu,“ říká koordinátorka sbírky Barbora Tichavová. Průběžný výsledek po sečtení výtěžku z dvanácti měst je 174 000 korun.

    „Při charitativní pomoci je pro nás důležité, aby rozdělování peněz bylo průhledné, ale také aby děti v našich oddílech rozuměly tomu, proč a pro koho peníze vybírají. „Pomozte dětem!“ obě takto kritéria dobře splňuje. Za uplynulé tři ročníky jsme na konto sbírky přispěli více než 850 000 korunami,“ říká Roman Šantora z ústředí Junáka.

    Rok od roku přibývá skautských středisek, která se do organizace sbírky zapojují. Akce většinou probíhá na hlavních třídách měst. První peníze, 76 458 korun do tohoto ročníku sbírky „Pomozte dětem!“, se sešly už na podzim během akce Babí léto mezi skauty. Čtyři skautky se 28. března o své zážitky a zkušenosti podělily s diváky České televize v denním studiu Pomozte dětem. Rozdávaly vlastnoručně vyrobená kuřátka a do deníčků posbíraly podpisy mnoha známých osobností.