1. vydání Babičky

  Klub Domino, Dětská tisková agentura vyhlašuje konkurs na místa v netradiční expedici. Hodinky si před odjezdem posuneme o celých 150 let zpátky! Účastníkem expedice se mohou stát pouze ti badatelé ve věku 10 – 16 let, kteří předloží do 15. května 2005 řádně zpracované úkoly: vědecko-výzkumný a tvořivý. Rádi na palubě našeho Babičkobusu přivítáme šikovné badatele, výtvarníky i reportéry. S jejich pomocí navštívíme v druhé polovině srpna (20. – 27. 8. 2005) místa, kde žila a tvořila Božena Němcová. Výsledkem našeho snažení by měl být neobvyklý cestovní deník plný zpráv, rozhovorů a reportáží.

  Vědecko-výzkumný úkol: Maminka BABIČKY
  Vyber jedno místo, kde žila Božena Němcová a zjisti co nejvíce zajímavostí o tom, jak v její době místo vypadalo, s kým se stýkala, jak žila (v ideálním případě dolož citacemi). Zároveň své pátrání doplň informacemi o tom, jak vypadá dané místo – město dnes.

  Tvořivý úkol: Moje BABIČKA
  Někdo si představí knížku od Boženy Němcové, jiný třeba svou vlastní babičku. Je na vaší fantazii, jak si s tématem poradíte. Můžete se vyjadřovat slovem volným i vázaným (tedy verši i prózou), využít můžete i některý z novinářských žánrů (rozhovor, anketa, reportáž). Maximální rozsah jedna strana A4. Inspirací může být i stará rodinná fotografie (můžete psát třeba i o pra-pra-babičce).

  S ohledem na omezený počet sedadel v Babičkobusu doporučujeme vážným zájemcům o expedici, aby si svá místa rezervovali na adrese: expedice.babicka@seznam.cz co nejdříve. Tím se také zaváží ke splnění úkolů.

  Na stránkách Malých (ale našich) novin (www.dta.zde.cz) , budeme průběžně zveřejňovat informace o všem, co se kolem Expedice Babička bude dít.

  Expedici Babička připravuje občanské sdružení Klub Domino, Dětská tisková agentura za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Při přípravě nám vydatně pomáhají také pracovníci Národního muzea, Muzea Boženy Němcové v České Skalici a řady dalších regionálních institucí, především knihoven.

  O výstavě věnované knize Babička, která právě probíhá v Národním muzeu v Praze si můžete přečíst víc na stránkách Malých (ale našich) novin Dětské tiskové agentury: ZDE a ZDE.