Hlasování na 21. valném shromáždění ČRDMVeďte ČRDM dál, jak uznáte za vhodné – ale bez nás, v sehranějším týmu, dal by se co nejstručněji a nejsrozumitelněji tlumočit vzkaz, který poslala vedení České rady dětí a mládeže (ČRDM) část jejího představenstva. Jak? Tím, že odstoupila ze svých funkcí. Šlo vlastně o těsnou menšinu – o pět lidí z dvanácti – a podle toho se situace také vyvinula. Jejich rezignaci oznámil předseda dětské a mládežnické rady Pavel Trantina (Junák) účastníkům 21. valného shromáždění ČRDM, konaného 14. dubna 2005 v zasedací síni Paláce YMCA v centru Prahy. „Štíhlejší“ představenstvo, které ovšem beze zbytku vyhovuje stanovám ČRDM jak počtem, tak i strukturou, funguje dál. Stejně jako Rada, jejíž členská základna se téhož dne rozrostla o osm na 98 členských sdružení.

  Nepukaly zdi, netřásla se okna, země se nezachvěla. A Česká rada dětí a mládeže se nerozpadá, aby bylo hned na začátku i nezasvěcenému čtenáři jasno. Nicméně, v Paláci YMCA nepřeslechnutelně zazněl nespokojený hlas názorové opozice.

  Lee Louda vysvětluje rezignaci pěti členů představenstva.

  Pavla Trantinu tato náhlá hromadná rezignace (v historii ČRDM bezprecedentní) překvapila; litoval jí a v časové tísni požádal odstupující, aby svůj krok ještě znovu zvážili; tři dny na kvalifikované doplnění představenstva přece nestačí. „Myslím si, že i přes rozdílné osobní pohledy jsme dokázali nalézt řešení dobrá pro ČRDM a její členské organizace a že se naše práce v loňském roce dařila,“ uvedl Pavel Trantina v reakci na rezignace. Před týdnem se podle něj také podařilo, byť po dlouhé diskusi, nalézt shodu i na plánu činnosti představenstva na letošní rok (doplněném o prioritní úkoly do příštího valného shromáždění), za nímž si i nadále stojí. „Především za odcházejícím Lee Loudou, s nímž se mi velmi dobře funkčně i lidsky spolupracovalo, zůstává mnoho dobré práce, i proto mě jeho odstoupení mrzí. Jemu i ostatním odstupujícím patří mé poděkování za nasazení, s jakým se do činnosti v ČRDM loni pustili. Věřím, že je neztrácíme a že své schopnosti budou moci ku prospěchu ČRDM nabízet i nadále, byť už ne v týmu představenstva,“ dodal po skončení valného shromáždění předseda ČRDM.

  Jen pro úplnost: tento týden rezignovalo celkem šest členů představenstva. Odstoupení prvního z nich, Aleše Kroutila ale nemělo s postupem „rebelující“ pětice příčinnou souvislost.

  Milan Lebeda při diskusi na valném shromáždění.Nebyl-li „rezignační“ bod programu 21. valného shromáždění nejdůležitější, byl jistě nejrušnější. Nakonec se ale podařilo projednat ho věcně, bez obstrukcí a zbytečných procedurálních formalit. Výsledek? Valné shromáždění jmenovalo nově celé představenstvo opět pod vedením Pavla Trantiny – vedle zůstávajících členů minulého se jeho novým členem stal Roman Málek (Altus); prvním místopředsedou dosavadní místopředseda Aleš Sedláček (Liga lesní moudrosti) a místopředsedou ČRDM dosavadní člen představenstva Vít Madron (Asociace TOM) – to vše výraznou většinou hlasů – 49 pro, nikdo proti, zdržení byla tři.

  Hlasovalo se pochopitelně i při projednávání dalších programových bodů; řady ČRDM tak rozšířila tato nově přijatá sdružení: Klub mladých Filadelfia, OS Gingo, OS Gaudolino, Společenstvo Hraničářů – 1. oddíl Hraničářů, Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, OS Blesk, OS Rokršti a Československý Zálesák. Delegáti valného shromáždění také víceméně bez připomínek schválili předložené dokumenty – výroční a hospodářskou zprávu za uplynulý rok, plán činnosti a návrh rozpočtu na letošní rok, návrh na stanovení výše členských příspěvků pro rok 2005 (zůstává 3,- Kč) i „ožehavý“ materiál týkající se stanoviska ČRDM k daňovým asignacím. K daňovým asignacím se od počátku staví skepticky a odmítavě zejména sdružení Pionýr. Návhová komise při práci.Jeho zástupce Martin Bělohlávek na valném shromáždění nicméně kvitoval dotazníkovou akci, kterou zvolila příslušná pracovní skupina ČRDM pro to, aby umožnila všem sdružením se k dané problematice vyjádřit. Valné shromáždění rovněž odsouhlasilo „pilný návrh“ na udělení státního vyznamenání (Medaile Za zásluhy III. stupně) pro ing. Milana Appela (Pionýr) s ohledem na jeho dlouholetou obětavou činnost ve prospěch dětí a mládeže.