Junák - svaz skautů a skautek ČRSami sobě – tak by zněla nejkratší charakteristika skautského setkání Obrok. Pořádají ho lidé ve věku 15 – 30 let pro sebe a své vrstevníky z celé republiky. Organizační tým má padesát lidí, účastníků přijede téměř devět set. Obrok 2005 má stejné cíle jako předchozí ročníky: setkat se, poznávat se, vyměnit zkušenosti, najít inspiraci, odreagovat se a pobavit, něco prožít a něco se dovědět, něčemu pomoci. Letošní Obrok má ale také hledat odpověď na otázku, která se stala mottem celé akce: „Známe svoji cestu?“

    „Vzájemná setkání takového rozsahu přinášejí lidem radost z toho, co dělají, a chuť do další činnosti. Nedávají jednoznačné odpovědi, ale pomáhají klást si otázky a ukazují různé cesty, na které se lze na prahu dospělosti vydat,“ říká Eliška Krajtlová z organizačního týmu. Dvacetiletá studentka Klvaňova gymnázia v Kyjově má na starosti rozsáhlou programovou sekci s názvem VaPro. Jejím úkolem je nabídnout lidem takové množství možností, aby si každý mohl vybrat podle toho, co ho zajímá a co je mu blízké.

    Někdo zavítá raději do středověkého městečka, v němž poběží workshopy klasických řemesel a umění (kovářství, písmomalířství a heraldika, žonglování, lukostřelba, magie a desítky jiných), jiný využije možnosti setkat se s osobnostmi jako jsou režisér dokumentárních filmů Petr Kotek, ekologický konzultant Martin Bursík, finanční ředitel Člověka v tísni Jan Kamenický, mořeplavec Michal Nešvara a další. Rozhovory se zajímavými lidmi různých profesí a povolání (farářka ve věznici, koordinátor dobrovolníků, poslankyně…) mají účastníkům pomoci orientovat se v dnešním světě, formovat si postoje a názory, mladším mohou také usnadnit volbu školy nebo povolání.

    Ono „sami sobě“ bude doslova platné o pátečním dopoledni. Všechny party – většinou pět až deset lidí ze stejného města – si totiž pro ostatní chystají ochutnávku ze svého vlastního domácího program. Na jedné louce budou probíhat diskuse o nových technologiích, adrenalinové sporty, meditace, umělecké a tvořivé aktivity…

    Dalším velkým blokem setkání bude služba hostitelskému místu, tedy půlden věnovaný čištění obecního lesa po těžbě, výsadbě a kultivaci zeleně, demolici starého objektu, opravám hradu a úpravě lesních cest. Velké programové bloky doplní průběžné aktivity jako je kino, koncert, kurz lanových adrenalinových sportů, kurz fotografování, krčma, sauna, stolní hry, čajovna, meditace.

    Akce, která se koná u osady Dobrá nad Sázavou začne ve čtvrtek 28. dubna večer a bude slavnostně ukončena o magické Filipojakubské noci, tedy v prvních hodinách měsíce května.