Muzea 20. století

  Muzea disponují obrovským potenciálem hmotných dokladů s velkou vypovídací hodnotou – prostřednictvím „hmotných svědků každodennosti“ našich dávných i nedávných předků umožňují svému obecenstvu jedinečné zážitky – přímá spojení s lidmi, kteří tu byli před námi a jejichž osudy mohou být pro nás poučné, inspirativní, zajímavé, varující. Muzea mohou mít veliký podíl na přijetí a vyrovnávání se s naší nedávnou a ještě živou minulostí, mají možnost přinášet nové a zcela objektivní pohledy.

  Klasicky pojatá výuka dějepisu skrývá nebezpečí seznamování se s velkými historickými etapami a událostmi jakoby „za sklem“. Regionální dějiny napomáhají spojit tyto velké etapy a události s konkrétními lidskými příběhy a kapitolami z historie místa a regionu. Díky interpretaci dějin místa, v němž žáci žijí, je poznání historie mnohem „méně abstraktní“. Muzea pak jsou nejvhodnějším místem, ve kterém se výuka regionálních dějin propojí s konkrétními hmotnými svědky minulosti, uloženými ve sbírkovém fondu muzea – výsledkem je jedna z nejnázornějších a nejúspěšnějších výukových metod, umožňující získání potřebných informací a zároveň „osahání si“ autentických dokladů.

  Proto Asociace muzeí a galerií České republiky zahajuje v roce 2005 řadu každoročních informačních kampaní, které budou zaměřeny na akce v oblasti muzejní prezentace (výstavy, expozice, publikace, přednášky, komponované pořady, living history, divadelní představení apod.) s jednotící linkou – speciálním zvýrazněným tématem z historie 20. století. Podstatou projektu je vzájemné informační provázání akcí, které k této příležitosti muzea a galerie v rámci celé republiky pořádají. Cílovou skupinou projektu jsou zejména školy základního a středního stupně a sféra neziskových organizací, zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže.
  Na rok 2005 připadá významné 60. výročí ukončení II. světové války. Do kampaně bylo přihlášeno celkem 111 výstav, vzpomínkových slavností, příležitostných publikací apod., která připravila muzea ve všech krajích České republiky.

  http://www.muzea20stoleti.cz

  Kampaň Muzea a 20. století / 60. výročí ukončení II. světové války podpořilo Ministerstvo kultury ČR

  Informace o projektu lze rovněž získat na sekretariátu Asociace muzeí a galerií České republiky:
  Asociace muzeí a galerií ČR
  Jindřišská 901/5, II. schodiště, 110 00 Praha 1 – Nové Město
  tel. +420 224 210 037, fax +420 224 210 047
  e-mail: amg@cz-museums.cz
  Kontaktní osoby: Mgr. Dagmar Fialová, Anna Komárková, DiS.
  http://www.cz-muzeums.cz