Sdružení Duha

  V sobotu 16. dubna 2005 se sešli na svém jednání delegáti Velké Duhy – valného shromáždění Duhy – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi. Velká Duha zejména projednala zprávu o činnosti svých orgánů a kanceláře za rok 2004 a schválila hospodářskou zprávu Duhy za rok 2004 a rozpočet na rok 2005. Velká Duha se zabývala mj. i současným stavem v ČRDM a z pléna zazněly četné kritické výhrady. Rovněž vzala na vědomí informaci viceprezidenta Ondřeje Pohanky o vývoji situace v České radě dětí a mládeže od okamžiku přijetí Duhy do ČRDM, o důvodech rezignace jeho i dalších čtyř členů Představenstva ČRDM a o průběhu Valného shromáždění ČRDM.

  Na základě proběhlé diskuse schválila Velká Duha následující usnesení:

  „Velká Duha vyjadřuje hluboké znepokojení nad současným stavem ČRDM, charakterizovaným nedemokratickou strukturou a praktikami, a nad neochotou plnit sliby o restrukturalizaci ČRDM, dané zástupcům Duhy i Evropského fóra mládeže před vstupem Duhy do ČRDM; Velká Duha pověřuje Duhovku dalším jednáním v této věci a je připravena nepodpořit členství ČRDM v Evropském fóru mládeže, pokud nedojde k uspokojivému vyřešení této situace.“

  Přes svůj kritický postoj k současné situaci v České radě dětí a mládeže konstatovali delegáti Velké Duhy, že Duha je připravena i nadále být loajálním členem ČRDM a aktivně se zapojit do transformace ČRDM v demokratičtější střešní organizaci.

  Proto na základě usnesení z Valného shromáždění ČRDM konaného dne 14. dubna 2005 navrhlo sdružení Duha Ondřeje Pohanku do pracovní skupiny ČRDM pro změnu Stanov ČRDM a Hanu Konopiskou do pracovní skupiny ČRDM pro vyhodnocení naplňování Strategie ČRDM 2000 – 2005 a návrh Strategie ČRDM 2006 – 2010.

  „Jsem přesvědčen, že naši zástupci přispějí svými zkušenostmi ke konsolidaci ČRDM a jejímu začlenění mezi profesionální neziskové organizace v ČR,“ řekl Mgr. Petr Páta, PhD., prezident Duhy.

  Prezident Duhy zaslal dopis Představenstvu ČRDM, v němž je informuje o závěrech jednání z Velké Duhy.

  Jednání Velké Duhy se uskutečnilo v rámci duhové výměny zkušeností Duhová brána 2005 a souběžně s tradičním projektem Duhy – Plážovým plesem Karibik (další informace viz www.duha.cz, www.plazak.cz).