8. 4. 2005 – 10:29:05
  21. valné shromáždění ČRDM – již 14. dubna!
  21. valné shromáždění ČRDM se uskuteční již tento čtvrtek 14. dubna 2005 od 16.30 ve velkém sálu Paláce YMCA (přízemí vlevo) na Poříčí. Sdružení by již měla mít k dispozici všechny podkladové materiály – zejména Výroční zprávu a Zprávu o hospodaření za rok 2004, rozpočet na rok 2005.
  15. 4. 2005 – 10:23:51
  21. valné shromáždění ČRDM – je nás více i méně
  Ve čtvrtek 14. dubna 2005 se uskutečnilo 21. valné shromáždění České rady dětí a mládeže. Je nás více o osm nových členských sdružení a méně o šest členů představenstva ČRDM, kteří tento týden rezignovali. Materiály předložené VS byly projednány a schváleny. Podrobnější informace zpracováváme.
  15. 4. 2005 – 22:00:39
  INSPIROMAT
  Druhé číslo Inspiromatu (duben 2005) vydávaného Institutem dětí a mládeže nabízí na 14 stranách kromě tradičních rubrik (kalendárium akcí, nabídka školení pro vedoucí) např. informace o stavu japonského Kóbe deset let po velkém zemětřesení, rozbor statistického hlášení Středisek volného času dětí a mládeže. Prostor je věnován též jazykovým soutěžím. Nové i starší čísla získáte na adrese: www.idm-msmt.cz.
  23. 4. 2005 – 22:09:24
  Zápis z 21. Valného shromáždění ČRDM
  Zápis z jednání Valného shromáždění ČRDM 14. 4. 2005 si můžete přečíst na stránkách České rady dětí a mládeže – ZDE.