ČSOPJeště daleko po prázdninách je uzávěrka 10.ročníku fotografické soutěže Pohledy do přírody, kterou pořádá Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP, Lesy ČR, s.p. a MŠMT ČR. Tato „vyhledávací“ soutěž je určena především začínajícím umělcům a pozorovatelům přírody (kategorie do 12 let, do 18 let a starší) a letos má tato vyhlášená témata: Česká krajina, Mikrokosmos, Jak se do lesa volá… a Živá voda.

    Každoročně se této soutěže účastní přibližně stovka autorů. Většina prací je prezentována na výstavách putujících po celé republice. Uzávěrka soutěže je 15. října 2005; podrobné propozice a vstupní formulář jsou zveřejněny na internetu (www.smop.cz), kde jsou také ukázky prací minulého ročníku. A tak vám nic nebrání vybrat ze svých letních fotek ty nejlepší a poslat je do soutěže… Už se na ně těší celá odborná porota.

    Autor