Svět očima dětí

  mají možnost vyzkoušet své schopnosti a dovednosti s hudebním skladatelem Richardem Pachmanem. Díla k soutěžním tématům je možné zasílat nejpozději do 31. 5. 2005

  Preventivní projekt Svět očima dětí (zabývající se ochranou a informovaností dětí před nebezpečnými vlivy každodenního života) spolupracuje s hudebním skladatelem Richardem Pachmanem.
  Děti mající zájem o něco nového a zajímavého mohou vytvořit soutěžní díla na skladby:
  Sunset (děti mají za úkol zachytit ve svých dílech své pocity ke skladbě na jednotlivá témata) vytvořená díla mohou být – výtvarná, literární, hudební nebo jako prezentace vytvořená na počítači.
  nebo
  Když máš rád (děti mají za úkol napsat text písně a odeslat jej např. pouze jako text, nazpívat sborově či jednotlivě, zahrát jako příběh, divadlo…).

  Skladby jsou zveřejněny na internetových stránkách projektu (www.mvcr.cz/soutez).

  Vytvořená soutěžní díla musí mít souvislost se zadanými soutěžními tématy, kterými jsou:
  1. Děti na útěku
  2. Dětská práva a povinnosti

  Autoři nejzdařilejších děl budou mít příležitost k setkání s Richardem Pachmanem!!!

  Díla k soutěžním tématům je možné zasílat nejpozději do 31. 5. 2005 na adresu: Ministerstvo vnitra, odbor tisku a public relations, Nad Štolou 3, pošt. schr. 21TP, 170 34 Praha 7 – Letná, do rohu obálky heslo: Svět očima dětí. Každé soutěžní dílo musí obsahovat: název tématu, jméno dítěte, věk, třídu, adresu a telefon školy.
  Podrobné informace k dětské soutěži, včetně podkladových materiálů k tématům, je možné nalézt na internetových stránkách Ministerstva vnitra na adrese www.mvcr.cz/sputez (Svět očima dětí).

  Soutěž Svět očima dětí jsme vám představili více ZDE.

  Autor