„Kruh dvanácti zlatých hvězdiček na modrém pozadí nám zaručuje především mnoho práv. Právní řád je pro Evropskou unii zcela zásadní. Tvoří ho tři základní pilíře – svoboda, bezpečnost a spravedlnost. Svoboda pohybu zajišťuje našim dětem studium italštiny přímo v gondole, uprostřed romantického města Benátky. Mohou poznat zemi aténských bájí a pověstí přímo pod řeckým sluncem. V Paříži si vyběhnout na Eiffelovu věž. Navštívit místo větrných mlýnů – Holandsko,“ píše ve svém úvodníku třetího čísla Archy Marie Molková. Otevírá jím tak její ústřední téma, které zní „Děti a právní prostředí EU“.

  K němu se váže například článek o European Youth Eventh, akci pořádané pro zástupce mladých lidí a národních rad mládeže ze zemí EU koncem dubna 2005 v Lucemburku. Za ČRDM se jí účastnil předseda Pavel Trantina, který pro Archu zpracoval materiál nazvaný „EU a mládež“.

  Rozšířená Evropa má podle poslankyně Evropského parlamentu Zuzany Roithové velkou šanci zvládnout nové úkoly. K tomu mohou přispět již fungující evropské instituce i svébytné myšlení, po staletí formované našimi dějinami. „Je to šance, kterou Evropané nesmí promarnit, protože evropské problémy na prahu třetího tisíciletí přesahují hranice Evropy, jsou globálního charakteru. Jejich řešení vyžaduje odhodlání jít dál společnou cestou po schodech budovaných na dohodách a korektních kompromisech. To vyžaduje nebát se posilovat společnou vůli jít cestou, kde nevítězí jednotlivé národy, ale evropští občané, sdílející společné hodnoty,“ říká poslankyně Roithová v rozhovoru pro časopis Archa.

  Jeho třetí číslo přináší kromě jiného také texty, které čtenáři portálu Adam již znají. Článek „Je nás více i méně“ referuje o 21. Valném shromáždění ČRDM, kde se počet členských sdružení této střešní organizace opět zvýšil, oficiálně odstoupila část jejího představenstva a Valné shromáždění ho jmenovalo v poněkud jiném složení. Poznámka Tomáše Novotného se zase týká aktivit pracovní skupiny ČRDM „Stát“ u zástupců hlavního města a vzpomínka Ondřeje Martinka nabídne neotřelý pohled na osobnost zesnulého Jana Pavla II. jako na papeže mladých

  Poskytovat mnohostrannou podporu rodinám se zdravotně a sociálně handicapovanými dětmi na pražském sídlišti Černý Most je posláním Sdružení na podporu dětem s handicapy. Smyslem této pomoci je umožnit znevýhodněným dětem, aby i ony vyrůstaly v klidném domácím prostředí a úspěšně se začleňovaly do společnosti. Portrétní článek o výše uvedeném členském sdružení ČRDM a jeho komunitním centru Motýlek naleznete uvnitř čísla.

  Sdružení Pionýr spustilo v půli dubna webovou aplikaci www.dobrytabor.cz jako odpověď na každoroční „prázdninové“ dotazy a tápání nezkušených rodičů, kteří se pídí po tom, jak vybrat pro své ratolesti ten opravdu dobrý tábor. Třeba jim v tom pomůže právě tento portál, kde najdou mimo jiné on-line poradnu, databázi táborů nebo jednoduchá pravidla k posouzení solidnosti nabízeného tábora.

  Tomíci koňům – koně tomíkům aneb jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Zkrátka a dobře, komu se nelení, tomu se zelení – a může se pak třeba i jaksepatří pokochat pohledem na svět z koňského hřbetu…