Z. Psenica …řekl v rozhovoru pro DTA předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica. Setkali jsme se s ním ve Velkých Losinách na finále 11. ročníku soutěže malých interpretů lidových písní Zpěváček 2005. Právě před rokem, při jubilejním 10. ročníku Zpěváčků, podepsala Dětská tisková agentura s folklorním sdružením smlouvu o spolupráci

    Jak byste zhodnotil rok spolupráce s Dětskou tiskovou agenturou? Já velmi dobře. Dětská tisková agentura se snaží pokrývat naše festivaly a naše majoritní akce. My těch akcí máme sice více než pět desítek, ale na každé z nich je výrazný podíl dětí. Já si myslím, že je velmi dobré, když i dětští redaktoři mohou zpovídat jak osobnosti, tak i soutěžící anebo účastníky na našich festivalech.

    Co vás ke spolupráci s námi vedlo? Vaše medializace dětských a mládežnických aktivit nejenom v rámci vaší Dětské tiskové agentury. Myslím si, že je to spolupráce oboustranně užitečná. Na druhé straně i díky našim dalším mediálním partnerům, kterými jsou Český rozhlas, Rádio Proglas, a Mediatel Zlaté stránky zas pomáháme trošinku i Dětské tiskové agentuře, protože je ve velmi zajímavé společnosti.

    Jak byste zhodnotil zájem dětí o folklor? Tuto otázku dostávám velmi často. Těžko bychom byli co do velikosti třetí dětskou mládežnickou organizací v tomto státě, kdyby děti neměly o folklór zájem. A pokud jsou mé informace správné, tak v dětském hnutí existují pouze dva spolky, kde zájem dětí neklesá. Jsou to hasiči a jsme to my.

    Děkujeme za rozhovor a těšíme se na další společné akce. Za DTA Kristýna, Jana, Dan a Honza.