http://crdm.adam.cz/pristav/Rozhovor se zástupkyní starosty městské části Praha 22 Ing. Eliškou Machačovou, CSc., laureátkou Ceny ČRDM „Přístav“ za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží pro rok 2005.

  Co vám vytanulo na mysli, když jste se dozvěděla o tom, že máte získat cenu Přístav?
  Že je to ocenění celé naší městské části Praha 22 – Uhříněves. Jedinec sám toho mnoho nedokáže. V případě, že by nebyla Rada městské části za jedno, tak bychom pro naše mladé spoluobčany (nerada říkám mládež) mnoho neudělali. V tom je vlastně kouzlo komunální politiky. Nestojí v centru soustavných dohadů a kompromisů, které v konečné fázi neuspokojí téměř nikoho. Jsme poměrně malá městská část, každý radní má svoje kompetence a svoje úkoly musí plnit dobře, protože je všem obyvatelům na očích.

  Eliška Machačová ukazuje Cenu Přístav.Ve své funkci zástupkyně starosty máte na starosti mj. oblast prevence kriminality. „Rýmuje“ se to nějak s Bambiriádou?
  Já uplatňuji asi hodně otřepané heslo: „Kdo si hraje, nezlobí“. Snažím se tedy prosadit, aby fungovaly všechny dostupné možnosti, které máme nebo-li musíme poskytnout. Máme dobře sloužící Středisko volného času s velmi širokou nabídkou jak kroužků, tak sportovních aktivit. Je zde mimo jiné horolezecká stěna, posilovna a velmi úspěšný oddíl florbalu. V současné době tam v suterénních prostorách vzniká nízkoprahový klub. V loňském roce bylo nákladem dvou milionů Kč rekonstruováno veškeré sociální příslušenství tak, aby odpovídalo normám EU. Dali jsme příležitost klukům z občanského sdružení Malý princ. Jsme s jejich pomocí moc spokojeni a doufám, že k nám přijdou zase na podzim. My jim za spolupráci rádi přispějeme, aby mohli volný čas trávit podle svých představ.

  Kdybyste byla požádána o radu komunálním politikům, jak účinně předcházet závadovému chování dětí a mládeže, co byste jim řekla?
  Zapojit mladé lidi do práce, která je s problémy tohoto rázu spojena. Tuším, že v předminulém dětském parlamentu děti, po tom co je pan starosta káral, že nemohou na skatech a BMX kolech jezdit všude, kde si zamanou, přišla od nich výtka, že někde jezdit musí. K Mikuláši tedy pan starosta v Uhříněvsi předával perfektní skatepark. Na jaře pak není problém vyrazit s dětmi na úklid obory. Máme v plánu výstavbu provazové pyramidy, která je také svým způsobem adrenalinovým sportem pro ty starší.

  „Začala hledat způsoby, jak neziskovému sektoru pomoci, aniž by nám předkládala seznam důvodů, proč to nejde,“ píše se v jednom z návrhů na vaše ocenění. Bylo pro vás obtížné tento přístup zvolit?
  Ne, když je něco potřeba, vím, že Rada Městské části mně bude nápomocná. Každé odmítnutí by se v důsledku obrátilo proti nám.

  Eliščce Machačové z Prahy gratuluje k Ceně Přístav Jana Vohralíková.Jakého z dosavadních výsledků své práce si v souvislosti s cenou Přístav považujete nejvíce? Nerada bych vytrhovala ze souvislostí. Je to opravdu moje filozofie. Samozřejmě, že bez spolupráce s velice obětavými lidmi, kteří vše dotáhnou do spokojenosti dětí, by nic nebylo. Zde musím jmenovat zástupce občanského sdružení Malý princ pana Ondřeje Martinka, představitele Saleziánského hnutí pana Stanislava Paseku a v neposlední řadě ředitele Domu UM pana Romana Urbance. Tito pánové vědí, co děti a mládež potřebují, a úkolem zastupitelů je být jim v tom nápomocni.