Daniel Šobáo - Jerry, vítězná fotografie z roku 2004Dne 17. – 19. června 2005 proběhne již sedmý ročník celostátní humanitární akce KAPKA, do něhož se v letošním roce zapojují skauti téměř z 60 měst po celé České republice. KAPKU společně pořádají Nadace pro transplantace kostní dřeně a Junák – svaz skautů a skautek ČR. Cílem akce je upozornit veřejnost na problémy lidí postižených nemocemi krvetvorby, možnost přihlásit se do Českého národního registru dárců kostní dřeně a v neposlední řadě i získat finanční prostředky na uskutečňování programu Nadace pro transplantace kostní dřeně.

  Během pátku 17. června a následujícího víkendu obsadí skauti ve všech krajích ČR více než 150 čerpacích stanic, kde budou oblečeni do triček KAPKY oslovovat přijíždějící řidiče. Těm nabídnou informace o možnostech pomoci nemocným leukémií a podobnými chorobami, v případě zájmu řidiče umyjí okno automobilu a na oplátku umožní každému za tuto službu přispět na konto Nadace pro transplantace kostní dřeně do připravených zapečetěných kasiček. K celé akci je připraveno více než 900 dobrovolníků z řad skatů a studentů středních škol.

  V roce 2004 KAPKA, ve svém šestém ročníku, přinesla díky všem dobrovolníkům v 66 městech částku 760.636,- Kč. V letošním sedmém ročníku se všichni zúčastnění budou opět snažit tuto částku překročit a udržet tak stále vzestupný trend.

  Program Nadace pro transplantace kostní dřeně:

  • financování vstupních vyšetření nových dárců při zařazování do registru dobrovolných dárců kostní dřeně
  • podpora postgraduálního vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu
  • podpora pacientů po nepříbuzenské transplantaci kostní dřeně
  • podpora transplantačního programu v technickém vybavení pracovišť
  • podpora výzkumu v oblasti hematologie, onkologie a transplantační medicíny

  Junák, svaz skautů a skautek ČR, je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení. Skauting je výchovné hnutí, jehož posláním je podpora rozvoje osobností mladých lidí. Junák má 55 000 členů, na celém světě je více než 36 miliónů skautů a skautek. Organizací KAPKY naplňují dospívající skauti své heslo „SLOUŽÍM“.

  Motem KAPKY je „ SPOLEČNĚ PROTI LEUKÉMII“.
  Čerpací stanice, kde bude letos akce KAPKA probíhat, Vás upoutájí plakátem s optimistickou postavičkou dárce, kterou pro KAPKU nakreslil pan Renčín pod heslem „Jsem dárcem. A Ty?“

  Květoslava Fričová
  Nadace pro transplantace kostní dřeně
  fricova@kostnidren.cz
  http://www.kostnidren.cz

  Ondřej Bluma a Honza Bruha
  Junák – svaz skautů a skautek ČR
  kapka@skaut.cz
  http://www.skaut.cz/kapka

  Autoři