Spolupráce mezi Českou radou dětí a mládeže se datuje již od konce roku 1999. První smlouva úrazového pojištění pro členská sdružení České rady dětí a mládeže byla uzavřena 1. 1. 2000. Poprvé však v letošním roce byla smlouva uzavřena na dva roky. Generali Pojišťovna a.s. je také generálním partnerem jednoho z nejvýznamnějších projektů České rady dětí a mládeže – Bambiriády. Na to, jak hodnotí spolupráci Generali a České rady dětí a mládeže a Bambiriádu samotnou, jsme se zeptali ředitele odboru pojištění osob Ing. Petra Hájka.

  V čem se pojistná ochrana v oblasti úrazového krytí změnila?
  Po vzájemné dohodě směřovaly změny zejména k většímu zdůraznění pojistné ochrany pro děti, jejichž ochrana je hlavním smyslem sjednávané smlouvy. Proto bude denní odškodné vypláceno dětem již od 1. dne nezbytného léčení úrazu, zatímco dospělým od 29. dne léčení. Kromě této změny byl rozšířen seznam úrazů, za které se vyplácí pojistné plnění formou paušálních částek. Dosud se paušální částky vyplácely pouze za zlomeniny u dětí. Nyní byl seznam úrazů rozšířen také na další úrazy dětí i dospělých: jedná se o ztrátu trvalého zubu, jizvy nebo porušení Achillovy šlachy.
  Nadále platí, že paušální částky se vyplácejí v případě, že vyplacená paušální částka by byla vyšší než případný nárok z denního odškodného.

  Bambiriáda se konala již posedmé. Jak hodnotíte spolupráci s ČRDM na Bambiriádě tento rok oproti létům minulým?
  Ing. Petr Hájek (vlevo) na bambiriádním pódiu s Ing. Lee LoudouSpolupráce naší pojišťovny s ČRDM při pořádání Bambiriády je opravdu tradiční. Naše vztahy se prohlubují, a to nejen ty formální, oficiální, ale stále více i osobní. Rád bych na tomto místě poděkoval organizátorům za letošní vydařenou akci, současně též za prostor, který se naší pojišťovně dostal. Jsem osobně rád, že jsme letos poprvé zorganizovali společnou soutěž pro děti. V této či jiné podobné akci bychom rádi pokračovali i v letech příštích.
  Bambiriáda sama byla letos jiná než ty předešlé. Především umístěním na horu Vítkov se dle mého názoru výrazně změnila její tvář. Byla přehlednější, prostornější a měla ucelenější charakter. Myslím, že letos po dlouhé době bylo též štěstí na krásné počasí.

  Jak hodnotíte přehled volnočasových aktivit jednotlivých sdružení na Bambiriádě?
  Musím se přiznat, že mě vždy velmi příjemně překvapí, kolik sdružení se Bambiriády účastní, jaké jsou na nich prezentovány činnosti, jaké nápady a inspirace si mohou děti a jejich rodiče z této akce odnést. Pestrá směs jednotlivých aktivit nabízí pro každého mnoho. Kdybyste se však ptali mého tříletého Štěpána, předpokládám, že by vám asi nejvíc vyprávěl o hasičích a zvířátkách. V příštím roce tu však budou pro něj jistě i jiná „lákadla“.

  Generální partner Bambiriády na VítkověV dnešní přetechnizované době je mnohdy těžké odtrhnout děti od počítače. Myslíte si, z pohledu otce, že akce tohoto typu mají smysl?
  Veškeré akce pro děti, které pěstují a prohlubují jejich vztah k obecným hodnotám, ke společnosti, k přírodě jsou potřebné. Když mé vlastní děti již dnes ve svých 2 resp. 3 letech neomylně vědí, jakou funkci mají některá tlačítka na ovladači k televizi, uvědomuji si, jak je činnost jednotlivých kroužků, klubů, či organizací vedle výchovy v rodině pro rozvoj dítěte významná.