Junák - svaz skautů a skautek ČRNejen výrobky z přírodnin, karnevalovou masku a opálené tělo, ale také fyzickou zdatnost, schopnost postarat se o sebe, umět se prosadit v kolektivu a pracovat v týmu si přivážejí děti ze skautských táborů. Program je postaven tak, aby si děti nejen hrály, ale skutečně prožily sounáležitost s přírodou i táborovým kolektivem. Letos se skautských táborů zúčastní 27 000 dětí pod vedením 6 500 dospělých.

    „Tábor je pro vedoucí završením celoroční činnosti a pro děti sled neobvyklých prožitků. Desetiletý kluk se ocitá v jiném světě, maminka daleko, ruch a služby velkoměsta také. Najednou je tu jen parta dětí a pár dospělých a je na nich, aby tábor „šlapal“. Obrovská škola odpovědnosti, samostatnosti, sounáležitosti a týmových dovedností,“ říká o táborech svého oddílu třiadvacetiletá vůdkyně Barbora Kolářová. Tábor pětadvacetičlenného pražského oddílu získá romantický ráz díky etapové hře „Vikingové“, která děti zavede hluboko do minulosti.

    Celkem se v létě uskuteční 1 120 skautských táborů. Většina z nich jsou stálé s podsadovými stany nebo indiánskými týpí, podstatná část starších skautů se vydá na pěší, vodácké nebo cyklistické putování. Loni tábořil 137. pražský oddíl Havrani v Anglii, letos pozval anglické skauty do Čech na společný tábor u Heřmanova Městce. „Pro děti to je výborná zkušenost. Poprvé si ověřily na vlastní kůži, že učit se cizí jazyky má smysl. Zjistily také, že anglické děti mají podobné zájmy a že je trápí podobné problémy. Zkrátka, že máme mnohem víc společného, než by se mohlo na první pohled zdát,“ říká o loňském táboře vedoucí Havranů Marek Bárta.

    Skautské tábory jsou určené pro děti, které navštěvují oddíly pravidelně v průběhu roku. Tábor je vrcholem jejich činnosti. Děti nejezdí na tábor s nikým cizím, ostatní účastníky i své vedoucí dobře znají. Průměrná délka skautského tábora je 16 dní. Pro mladší děti tábor trvá zpravidla dva týdny, pro starší tři i čtyři týdny. Průměrná cena třítýdenního tábora se pohybuje mezi 1 900,- a 2 400,- korunami.

    O děti se na táborech starají skautští vedoucí s náležitou kvalifikaci. „Vedoucí tábora musí mít složené vůdcovské zkoušky, které představují zvládnutí oborů jako je pedagogika, psychologie, právo, hospodaření, zdravověda, metodika, tělovýchova a další. Bez této kvalifikace nelze uspořádat skautský tábor,“ řekla zpravodajka Junáka pro vzdělávání dospělých Jana Čenovská.

    Na základě dlouholetých zkušeností s pořádáním letních táborů doporučují skautští vedoucí rodičům, kteří vybírají pro své děti tábor, aby si ověřili kvalifikaci vedoucích, osobně se s nimi setkali a zajímali se o program, který bude dětem na táboře nabídnut. I z těchto hledisek se jeví jako nejspolehlivější tábory organizací, které s dětmi pracují celoročně.