sedící zleva: Pavel Trantina (ČRDM), Markéta Adámková (ČNA), Jiří Veverka (NIDM)S dvouletým odstupem od prvního Evropského týdne mládeže (ETM) se od 5. do 11. prosince 2005 uskuteční druhý Evropský týden mládeže. Nabídne řadu akcí organizovaných jak na celoevropské, tak na národní úrovni. O jeho přípravách informovali novináře na tiskové konferenci zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České národní agentury Mládež i České rady dětí a mládeže.

  „V týdnu od 5. do 11. prosince 2005 se uskuteční akce vyhlašovaná Evropskou komisí. Jedná se vlastně o podporu a zviditelnění programu Mládež. Existují tři komunitární programy EU v oblasti vzdělávání – Sokrates, Leonardo da Vinci a Mládež. První dva podporují formální vzdělávání, třetí je vedle nich trošku chudinka. Ví se o něm méně, než o druhých dvou. Cílem Evropského týdne je zviditelnit program Mládež směrem k široké veřejnosti,“ uvedla na tiskové konferenci vedoucí České národní agentury Mládež Markéta Adámková. Upřesnila, že v programu Mládež se jedná o podporu mezinárodních výměn mládeže, evropskou dobrovolnou službu, skupinové iniciativy mladých lidí na místní a regionální úrovni.

  Na konferenci s názvem Mládež si bere slovo (Youth takes the floor) se do Bruselu sjede asi 250 mladých lidí ze všech koutů EU. Budou řešit otázky jako budoucnost mládeže v Evropě či Evropský pakt o mládeži. Další velkou aktivitou je předávání Evropské ceny programu Mládež (European Youth Award). Při této příležitosti budou vyhlášeny nejúspěšnější projekty za poslední dva roky. Jednotlivé země měly nominovat maximálně 5 projektů v různých kategoriích.

  „Pro nás je důležité dění na národní úrovni. Připravili jsme řadu akcí, které začnou probíhat už v listopadu: soutěže, semináře, volný přístup na internet atd. Dále Národní agentura Mládež ve spolupráci s MŠMT a ČRDM vyhlásili soutěž na národní úrovni o nejlepší projekty. Vypsali jsme několik kategorií. Hlásit se mohou účastníci projektů z minulých dvou let,“ uvedla Markéta Adámková. Vyvrcholením týdne bude v sobotu 10. prosince YOUWENT (Youth Week Event) v klubu Rock café na Národní třídě. Tam by měly proběhnout různé kulturní akce a informační seminář o budoucnosti tohoto programu.

  Ing. Eva Bartoňová, MŠMT

  Roli ministerstva školství při organizaci Evropského týdne mládeže upřesnila Eva Bartoňová, ředitelka odboru pro mládež MŠMT: „Při společných jednáních jsme si uvědomili, že by bylo dobré, aby i ministerstvo podpořilo tyto aktivity v terénu. Vyhlásili jsme proto možnost čerpání finančních prostředků do výše 0,5 milionu korun na drobné projekty. Je přihlášeno několik desítek projektů o setkávání mladých lidí. Myslím, že MŠMT bylo spíše tím, kdo koordinoval tyto věci. Ta nosná část už je na Agentuře mládež.“

  Základním informačním zdrojem o programu ETM budou webové stránky Evropského portálu pro mládež (http://europa.eu.int/youth) a ČNA (www.youth.cz/youthweek), jejichž spuštění se plánuje na začátek listopadu.