Foto UNICEF/HQ02-0566/PirozziZdá se, že imunita může vznikat nejen proti nemocem, ale i proti informacím. Jistě, nebezpečí ptačí chřipky je velkou hrozbou. Je hrozbou novou a tak se z médií denně dozvídáme o každém novém výskytu. O nebezpečí onemocnění AIDS se mluví hlavně kolem 1. prosince, který je vyhlášen celosvětovým dnem proti AIDS. Od chvíle, kdy 5. června 1981 popsalo Středisko pro kontrolu a prevenci chorob v americké Atlantě novou smrtelnou nemoc, počet nakažených strmě vzrůstá. Koncem roku 2004 bylo na světě registrováno téměř 40 miliónů HIV pozitivních lidí. Každých deset minut se nakazí dalších 50 mladých lidí. Za stejně krátkou chvíli 40 dětí z důvodu AIDS osiří a dalších 10 zemře. Počet dětí, které následkem AIDS osiřely, se během dvou let zvýšil z 11,5 na 15 miliónů! To jsou důvody, které vedly UNICEF k vyhlášení pětileté celosvětové kampaně: „Společně pro děti. Společně proti AIDS“ (UNITE FOR CHILDREN. UNITE AGAINST AIDS).

  Foto UNICEF/HQ96-1488/PirozziPo návratu z tiskové konference uspořádané při příležitosti startu této kampaně Českým výborem pro UNICEF, jsem znovu listovala materiály. Uvědomila jsem si, že čísla, byť jsou sebehrozivější, nevypovídají tolik, jako jediný lidský příběh, jediná fotografie s krátkou popiskou. Dlouho jsem si prohlížela snímky, které byly na konferenci představeny novinářům. Aniž jsem četla jména autorů, vybrala jsem si nakonec tři, které mne nejvíc zaujaly: skupinka pěti malých černoušků pijících z velkých hrnků, dvě děti se snímkem, na kterém jsou společně se svou maminkou a veselý klučina s dědečkem. Za normálních okolností by to byly docela idylické snímky. Kdyby… Kdyby na tyhle děti nečekal proklatě těžký osud sirotků AIDS. Osud, který jim v horším případě nadělí do vínku zabijácký virus (děti se mohou nakazit již před porodem, při něm a nebo z mateřského mléka), v „lepším“ případě dětství bez všeho, co k němu patří. Tedy bez rodičů a často i bez možnosti navštěvovat školu. Starší děti se musí starat o mladší sourozence, je to každodenní tvrdý boj o život bez vyhlídky změny k lepšímu. Děti vyrůstají samy. Jsou nuceny příliš rychle dospět. Malou nadějí je, mají-li prarodiče. I tak však mají těžké živobytí. Většinou takový sirotek není v rodině sám. A zaopatřit třeba patnáct vnoučat je pro stařečky zatraceně náročné.

  Foto UNICEF/HQ96-424/PirozziKdyž jsem se začetla do popisek jmen autorů fotografií, zjistila jsem, že jsem shodou náhod zvolila snímky jednoho jediného – Giacoma Pirozziho. Tento italský fotograf a sociolog procestoval s modrobílým emblébem dětského fondu notný kus světa. Za patnáct let své spolupráce s organizací UNICEF navštívil desítky zemí v Africe, Evropě i Asii. Jeho hlavní inspirací jsou děti. Říká o nich: „Skvěle se fotí a umí být spontánní. Viděl jsem toho hodně, počínaje Sierrou Leone, přes Rwandu, až po Beslan. Spoustu neštěstí a tragédií. Přesto je pro mě nejdůležitější to, že každou bolest je možno léčit. Právě tuto naději se snažím zachytit ve svých pracích.“ V Praze byl letos v březnu poprvé. Přijel na světovou premiéru výstavy svých fotografií Maledivy – po velké vlně. Když jsem tenkrát tmavookému temperamentnímu Italovi naslouchala, pochopila jsem, že byť viděl mnoho tragédií, stále věří, že je možno a nutno pomáhat. A právě fotografie jako jsou ty jeho přinášejí informaci „čitelnou“ v kterémkoli koutě světa.

  Giacomo PirozziNa stránkách www.unicef.org vznikla speciální sekce věnovaná kampani Unite for children, unite against AIDS. Tam mne zaujal další Pirozziho snímek. Je na něm pětiletá Alina z ruského Kaliningradu. Portrét vznikl ve školce a Alina v rukou pevně svírá svůj osud – baletní střevíce. Chce být baletkou. I ona měla ve svém krátkém životě smůlu. Není – zatím – sirotek. Její matka je „jen“ HIV pozitivní alkoholička. Zdá se však, že na Alinu se aspoň trochu usmálo štěstí: vyhlédli si ji adoptivní rodiče. Místa vzniku Pirozziho fotografií jsou vzdálena tisíce kilometrů. UNICEF/HQ04-0682/PirozziAle snímek z Kaliningradu už je k nám zatraceně blízko! Znovu se mi vybavují slova ředitelky Českého výboru pro UNICEF, Pavly Gomba: „Pokud okamžitě něco neuděláme, může být brzo pozdě. Nárůst problémů kolem AIDS je nesrovnatelný s přírodní katastrofou i mnoha dalšími problémy. Je to virus, který nezná hranice a v plné síle stojí velmi blízko našich dveří.“


  Tisková zpráva Českého výboru pro UNICEF

  „Společně pro děti. Společně proti AIDS“
  “UNITE FOR CHILDREN. UNITE AGAINST AIDS“

  je název pětileté celosvětové kampaně, kterou dne 25. 10. 2005 vyhlašuje UNICEF.

  Cílem kampaně je zajistit bezodkladnou, jednotnou, plynulou a účinnou pomoc dětem, které strádají z důvodu HIV/AIDS (nemocným dětem a dětem, které z důvodu AIDS ztratily rodiče), a dětem, které jsou HIV/AIDS ohroženy.

  Každých 15 sekund se ve světě stane jedno dítě sirotkem z důvodu AIDS. Všechny tyto děti prožily beznadějné období nemoci svých rodičů a jejich umírání a poté se ocitají v nejtíživější situaci, jakou si lze představit:

  • jsou často samy HIV pozitivní
  • jsou vystaveny strádání z podvýživy
  • jsou stigmatizovány příčinou smrti svých rodičů a vyvrženy ze společnosti
  • jsou zneužívány jako laciná pracovní síla
  • jsou oběťmi sexuálního zneužívání
  • jsou zbaveny možnosti vzdělání

  DOPAD PANDEMIE AIDS NA DĚTI JE SKUTEČNĚ ZDRCUJÍCÍ:
  Na světě nyní žije 15 milionů sirotků AIDS, z toho více než 2,2 milionu tvoří děti, které jsou samy nemocné. Každý den se z důvodu AIDS stane sirotky 4250 dětí.

  • Ačkoliv většina nakažených virem HIV jsou dospělí lidé, jeden z šesti případů úmrtí z důvodu AIDS je dítě do 5 let věku. Děti představují také jeden z každých sedmi nových případů onemocnění infekcí HIV.
  • Každý den se virem HIV nakazí více než 5000 mladých lidí ve věku 15 – 24 let a 2000 dětí (většinou přenosem nákazy z matky na dítě), 1400 dětí ve věku do 15 let každý den z důvodu AIDS umírá.

  JAKÝM ZPŮSOBEM UNICEF POSTIŽENÝM A OHROŽENÝM DĚTEM POMÁHÁ

  Prevence přenosu viru z matky na dítě
  90 % HIV pozitivních dětí bylo nakaženo během posledního období těhotenství, porodu nebo kojení. Riziko přenosu viru z matky na dítě je ve vyspělých zemích 15 – 25 %, v rozvojových přibližně 35 %. Díky včasnému podávání léků a jednoduchým opatřením během porodu a při kojení lze většinou přenosu zabránit. UNICEF zajišťuje pro těhotné ženy testování na HIV, podávání léků snižujících riziko přenosu viru z matky na dítě za porodu a poradenství o bezpečné výživě dětí narozených HIV pozitivním matkám.

  Léčba HIV pozitivních dětí
  Léky vhodnými pro děti jsou léčena pouze 2 % HIV pozitivních dětí. Snahy UNICEF jsou zaměřeny na zvýšení celkové dostupnosti těchto léků pro všechny nakažené děti. Pro léčbu HIV pozitivních dětí UNICEF zajišťuje: léky specifické pro tuto infekci, další léky (např. cotrimocazol) pro prevenci a léčbu přidružených infekcí, které postihují děti se sníženou imunitou.

  Ochrana sirotků AIDS
  Pomoc UNICEF zahrnuje jak psychologické poradenství pro HIV pozitivní rodiče, zaměřené na zabezpečení jejich dětí (včetně např. poslední vůle), tak zajištění školních poplatků pro osiřelé děti, aby mohly pokračovat ve školní docházce. Prostřednictvím sítě buddhistických chrámů v deltě Mekongu např. s podporou UNICEEF pracuje vzdělávací organizace Sangha Metta, jejíž programy jsou zaměřeny na osvětu, odstraňování stigmat HIV/AIDS a na pomoc dětem, které jsou onemocněním postiženy. Pomoc UNICEF zahrnuje i podporu širších rodin sirotků AIDS, které se jich ujaly, a prostřednictvím komunit také podporu samostatných domácností osiřelých dětí.

  Prevence a osvěta
  Nejdůležitějším úkolem prevence HIV/AIDS je snížit riziko nákazy mezi dospívajícími zajištěním dostatečného přístupu ke kvalitním informacím o ochraně před HIV/AIDS a s tím souvisejících návyků a dostupnosti služeb. Velká pozornost je věnována podpoře vzájemného předávání informací mezi vrstevníky a zakládání poradenských center, v nichž mladí lidé získávají potřebné poznatky neformálně diskusí ve skupinách, při sportu nebo např. prostřednictvím tematicky zaměřených divadelních představení.

  FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ UNICEF
  UNICEF (Dětský fond OSN) poskytuje rychlou a účinnou pomoc všude tam, kde to je zapotřebí nejvíce. UNICEF jako jediná organizace OSN, která není na rozpočet OSN napojena, může programy pomoci uskutečňovat pouze díky dobrovolným příspěvkům.

  Co může UNICEF za příspěvky veřejnosti pořídit:
  6 Kč Test na zjištění infekce HIV
  768 Kč Léčebná dávka antiretrovirového léku (nevirapin), dostatečná pro 1 těhotnou ženu
  nakaženou HIV a její nenarozené dítě
  5 760 Kč Dostatek stravy, ošacení a učebních pomůcek pro 1 sirotka AIDS na 1 rok.
  9 120 Kč Speciální ‚porodnické‘ lůžko, na kterém ženy přivádějí na svět své děti (pro běžné
  zdravotní centrum je určeno 1 takové lůžko, pro okresní nemocnici minimálně 2 lůžka).

  V Praze 19. října 2005

  Kontakt:
  Český výbor pro UNICEF
  Elišky Peškové 17/741
  150 21 Praha 5
  Tel./fax: 257 320 244
  unicef@unicef.cz
  www.unicef.cz
  Pavla Gomba, ředitelka Českého výboru pro UNICEF
  Rosa Šimberská, programové aktivity/komunikace

  Autor