Helsinki team Helsinki team během svého studijního programu navštívil ČRDM. Za názvem Helsinki team se skrývala velmi různorodá devětadvacetičlenná skupina lidí, kteří reprezentovali dobrovolné pracovníky i profesionály z organizací, působích v hlavním městě Finska v oblasti mládeže. Jejich cílem bylo poznat podmínky pro práci s mládeží a nejrůznější formy seberealizace mladých lidí ve volném čase.
    Studijní návštěva je zdařilým výsledkem partnerství hlavního města Prahy a Helsinek a práce organizátora, kterým byl Dům dětí a mládeže v Karlíně. Do programu zařadili organizátoři např. dům dětí a mládeže, základní uměleckou školu, informační centrum mládeže a v neposlední řadě také Českou radu dětí a mládeže.

    Jak se ukázalo při setkání s předsedou ČRDM Pavlem Trantinou a ředitelkou Kanceláře Michaelou Přílepkovou ve středu 16. listopadu, byla tato část programu pro samotné účastníky spojená s opravdovým zájmem a očekáváním. Mezi zúčastněnými převažovali zástupci sdružení, počínaje těmi mezinárodními jako YWCA nebo Svaz skautů a skautek přes národní finské organizace až k zástupcům mládežnických politických organizací. Zároveň s nimi si přišli pro informace také pracovníci helsinského odboru pro mládež a městští zastupitelé, kteří zasedají v Komisi pro mládež.

    Helsinki team Po úvodním příspěvku Pavla Trantiny o ČRDM, jejím vzniku a vývoji a členských sdruženích se otevřel prostor pro otázky hostů. Finské kolegy třeba zajímalo, nakolik je ČRDM vnímána jako organizace, které zastupuje ve společnosti zájmy dětí a mládeže a zda se vyjadřuje také k obecným podmínkám života mladých lidí. Živá debata se točila kolem role politických mládežnických organizací v České republice a ve Finsku, což byla jedna z oblastí, kde se ukázaly rozdíly mezi oběma zeměmi. Zástupce finských Mladých zelených vysvětloval, že členství v politické mládežnické organizaci je ve Finsku přirozeným způsobem participace, protože mladý člověk může ovlivňovat bezprostředně politický program a rozhodovací procesy.

    Helsinki team opouštěl Prahu s plány na pokračování spolupráce, zejména na prohloubení kontaktů mezi mládežnickými organizacemi. Jistě by se našlo dost oblastí, ve kterých by nás finská sdružení mohla inspirovat. Podle jejich vlastních slov můžou nabídnout především cennou zkušenost, jak vybudovat funkční model spolupráce mezi městskými zastupiteli, odpovědnými úředníky magistrátu a sdruženími.