TandemTandem vydává příručku o česko-německých výměnách mládeže. Ucelený soubor všech důležitých informací a námětů je určen školám a sdružením pro děti a mládež, které se angažují v česko-německých výměnách. Slavnostní křest této publikace proběhl 9. prosince 2005 v prostorách Univerzitní galerie.

  Jedním z hlavních úkolů Koordinačního centra Tandem je poradenství. „Na Tandem se stále obracejí učitelé, ředitelé škol nebo pracovníci s mládeží s prosbou o radu při organizování česko-německých výměn,“ říká Jan Lontschar, ředitel Tandemu Plzeň. Tato problematika má mnoho aspektů od financování, přes správné sestavení kvalitního projektu až po interkulturní problémy při česko-německé komunikaci. Proto se Tandem rozhodl vydat jeden ucelený soubor, který má pomoci všem zájemcům krok za krokem naplánovat a zvládnout česko-německé výměny.

  Vodítkem při sestavování této publikace, byla německá příručka pro mezinárodní výměny mládeže, která byla přepracována na české podmínky. Velký prostor je věnován projektovému managementu a financování projektů. Zárověn se představují úspěšné školní i volnočasové projekty a výměny dětí a mládeže. U všech jsou uvedeny kontakty, takže případný zájemce může získat radu přímo z praxe, např. od plzeňských skautů, kteří již 10 let se svými partnery v německém Regensburgu organizují cyklistickou výpravu z Plzně do Regenburgu.

  Důležitou kapitolou je také hledání partnera a následná komunikace s ním. Zkušenosti ukazují, že mnoho problémů vzniká z nedostatečné znalosti interkulturní problematiky, proto jsou v příručce nastíněny také tyto otázky. Značná část je věnována jazykové animaci, jako metodě přiblížení druhého jazyka a odbourání počátečního ostychu. „Při česko-německých výměnách se často setkáváme s problémem, že účastníci se stydí mluvit. Díky hrám při jazykové animaci se účastníci uvolní,“ popisuje Jan Lontschar. Na konci každé kapitoly je možné najít další prohlubující literaturu. V neposlední řadě nabízí tato publikace rozcestník důležitých institucí, nadací a organizací, které mezinárodní výměny dětí a mládeže podporují.

  Příručka vychází ve formě kroužkového pořadače, aby mohla být podle pořeby aktualizována. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň vydává tuto publikaci ve spolupráci s Tandemem Regensburg a za finanční podpory ČNA programu EU Mládež a stojí 195,- Kč.

  Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM
  Koordinierungszentrum deutsch-tschechischer Jugendaustausch
  Jungmannova 3, CZ-301 36 Plzeň
  Tel.: +420/ 377 634 755, Fax: +420/ 377 634 752

  e-mail: tandem@tandem.zcu.cz, http://tandem.adam.cz

  Autor