3. 1. 2005 – 21:19:38
  UNICEF děkuje
  UNICEF pomáhá i díky vámUNICEF poskytuje humanitární pomoc od prvních hodin po katastrofě. Děkujeme všem dárcům, díky jejichž příspěvkům mají děti postižené zemětřesením a záplavami v jihovýchodní Asii a Indonésii větší šanci přežít. STAV KONTA K 12. 1. 2005: Kč 14 188 193,-, 13. 1. 2005: Kč 15 862 789,-, 14. 1. 2005: Kč 17 211 911,- , 17. 1. 2005: Kč 18 265 377,-
  Sbírkové konto Českého výboru pro UNICEF na pomoc obětem záplav v jihovýchodní Asii a Indonésii: 11771177/0300, var. symbol 800
  (Na fotografii, pořízené 31. 12. 2004 na letišti v Jakartě, vidíte překládku části humanitární pomoci UNICEF – zdravotnických balíčků první pomoci, určených pro 200 000 postižených dětí na Sumatře.)
  6. 1. 2005 – 20:56:03
  Diskuse na ADAMu startuje
  Návštěvníkům portálu ADAM.cz jsme přichystali novoroční dárek. V rámci našich internetových stránek bylo spuštěno (prozatím v měsíčním testovacím režimu) diskusní fórum na adrese diskuse.adam.cz.
  11. 1. 2005 – 21:55:07
  Co vy na to?
  První diskusní témata se ve zbrusu novém diskusním fóru na adrese diskuse.adam.cz už objevila. Martin Kříž by se rád podělil o zkušenosti, jak se vaše sdružení přidalo k pomoci Asii. Dalšími tématy nabídnutými k diskusi jsou daňové asignace, zkušenosti neziskovek s aplikací autorského zákona. Zamýšlet se můžete i nad možností záchrany sdružení Malý princ. A pokud se vám přijde, že „vaše“ téma tam zatím chybí, není nic jednoduššího, než jej nabídnout k diskusi.
  19. 1. 2005 – 23:46:00
  Žijeme na jedné zemi
  „Předpokládám, že i další sdružení dětí a mládeže, třeba právě to vaše, mají nějaký vlastní sbírkový program. Nebo nějakým jiným zajímavým způsobem vyděláváte peníze na pomoc Asii. Česká rada dětí a mládeže chce na takové dobré příklady na Adamu i v Arše upozorňovat, aby lidská solidarita po pár týdnech dočista nevyprchala. Vždyť žijeme na jedné zemi – a máme možnost toto heslo loňské Bambiriády uvést v život skutečným dobrým činem!“ Více v článku Pavla Trantiny Asie naši pomoc stále potřebuje!
  28. 1. 2005 – 11:34:54
  UNICEF děkuje
  všem, kteří přispěli na pomoc obětem katastrofy v jihovýchodní Asii. Podle kvalifikované analýzy o rozsahu katastrofy ve všech postižených zemích a objektivního odhadu programových potřeb pomoci dětem těchto zemí má UNICEF dostatek prostředků nejenom na pokrytí potřeb krizového období prvních 6 měsíců po katastrofě, ale také pro uskutečnění dlouhodobých programů obnovy a rozvoje na následující 3 roky. Z tohoto důvodu UNICEF nebude iniciovat žádné další projekty na získávání prostředků pro pomoc v zemích postižených tsunami. Tím však možnost pomáhat potřebným zdaleka nekončí. Jen např. v Súdánu jsou nezbytné programové náklady UNICEF zajištěny z pouhých 17 procent. Více na stránkách Českého výboru pro UNICEF – www.unicef.cz. Sbírky ostatních organizací na pomoc postiženým (jsou zaměřeny např. na budování infrastruktury či jinou konkrétní pomoc) pokračují.
  28. 1. 2005 – 23:06:13
  Škola dětem Srí Lanky
  O iniciativě Škola dětem Srí Lanky jsme vás informovali ZDE. Nyní přinášíme čísla účtů, na které je možné peníze na školu ve Srí Lance posílat. Nadace Člověk v tísni č.ú. 991 991 991/0300 v.s. 21012005. Společnost ADRA č.ú. 8555 8555/0300 v.s. 7775. Školy a organizace, které už dříve finanční pomoc poslaly a chtěly by je dát na školu ve Srí Lance, tak mohou učinit. Jak na to vám poradí na adrese detska.porta@seznam.cz.