„rodinné foto“ v Evropském parlamentu …aneb jak se lobbuje v Bruselu?
    Plzeňský a řezenský Tandem – koordinační centra česko-německých výměn mládeže uspořádaly minulý týden (29. 11.- 2. 12. 2005) „lobbovací cestu“ do srdce Evropy – do Bruselu. Jejím cílem byla propagace Tandemu a českých, německých a slovenských občanských sdružení, aktivních v česko-německé spolupráci. Za českou stranu se cesty zúčastnili zástupci České rady dětí a mládeže, Česko-německého fóra mládeže, Junáka – svazu skautů a skautek ČR, Ligy lesní moudrosti a sdružení Antikomplex. ČRDM zastupovali na pozvání Tandemu předseda Pavel Trantina a 1. místopředseda Aleš Sedláček.

    diskuse v Evropské komisiSpolečně s německými a slovenskými kolegy jsme navštívili Evropský parlament (a diskutovali tam s německou poslankyní paní Gröner, která je odbornicí na oblast mládeže), Evropskou komisi (paní Karin Lopatta-Loibl, která je v Generálním direktoriátu Vzdělání a kultura zodpovědná mj. za Českou republiku), německé a české stálé stálé zastoupení, Evropské fórum mládeže a Evropskou federaci katolického vzdělávání dospělých. Diskutovali jsme především o možnostech EU ve financování bilaterální spolupráce v oblasti práce s dětmi a mládeží (hlavně v novém programu Mládež v akci a dalších – např. Občané pro Evropu), chystaném YouthPassu, způsobech zastupování zájmů neziskovek vůči evropským institucím a mnoha dalších tématech. Ideální příležitostí pro neformální diskusi s europoslanci a některými německými a českými pracovníky Evropské komise byl parlamentní večer na bavorském zastoupení.

    Čas samozřejmě zbyl i na večerní prohlídku předvánočního Bruselu či na neformální setkání s přáteli pracujícími jako čeští úředníci komise. Během oběda v jídelně hlavní budovy Evropské komise Berlaymontu jsme potkali i českého eurokomisaře Vladimíra Špidlu. Když stojíte s eurokomisařem frontu u pokladny a posouváte tácy s jídlem, říkáte si, že ta Evropská unie přece jen není tak daleko a nedostupná, jak by se mohlo zdát.

    „unijní“ světelné obrazy na bruselské radnici a na nich česká vlajka Během cesty jsme si vyzkoušeli, jaké to je navazovat nové kontakty a pokusit se ovlivnit ty, kteří o nás rozhodují. Poděkování patří německému spolkovému ministerstvu pro děti, mládež, rodinu a seniory, které cestu financovalo, a Tandemu, který nás k ní přizval. Během důkladného hodnocení jsme se mj. shodli na tom, že obdobnou užitečnou cestu by stálo za to za dva roky zopakovat v takhle jedinečném mezinárodním složení, které umožnilo řadu dalších debat a výměn zkušeností.

    Foto: Petr Vaněk