Moskva - seminář o mobilitě mládeže.Cílem informační kampaně, která bude na téma mobility mládeže odstartována začátkem roku 2006, je zlepšit možnosti práce mladých lidí z celé Evropy v dobrovolných aktivitách mládeže. Tedy například dobrovolné služby, workcampy, zahraniční výměny, a tím postupně uvolňovat tvrdou vízovou politiku. Právě ta je, především pro obyvatele evropských států, které nejsou členy Evropské unie, velmi tvrdá a nekompromisní. Výsledkem celé akce by měl být vznik tzv. YouthVisa pro aktivní mladé dobrovolníky, kteří svou každodenní prací přispívají ke zlepšení životních podmínek v zemích, které se do těchto aktivit zapojují. Toto vízum by mělo být charakteristické svou jednoduchou dosažitelností a nízkou cenou.

    Bettina Schwrzmayerová (YFJ Bureau, Německo), Alexander Sokolov (prezident Národní rady mládeže Ruské federace)Jako podpůrný prostředek kampaně a zároveň informační servis pro mladé lidi z Evropy vznikne webová stránka, kde bude možno nalézt informace o způsobu získání víza, zajímavé rady a zkušenosti či aktuální informace o kampani. Obdobný obsah by pak měla mít i tištěná brožura, která bude vznikat spolu s webovými stránkami. Kampaň vyvrcholí na přelomu dubna a května během tzv. campaignweek. To budou v jednotlivých zemích probíhat aktivity zaměřené na mobilitu mládeže (v ČR, dle mých informací ještě neexistuje skupina, která by se tohoto tématu chopila. Tudíž je zde zajímavá příležitost pro některé z členských organizací ČRDM). Pokud máte zájem dozvědět se víc o mobilitě mládeže či o možnostech zapojení do samotné kampaně, kontaktujte mě na adrese letik@pionyr.cz .


    Rudé náměstí v Moskvě. Prosinec 2005.Moskva – seminář o mobilitě mládeže
    Přípravný seminář k mobilitě mládeže, kulturní diverzitě a mládežnické politice proběhl ve dnech 1. – 4. prosince 2005 na území Ruské federace. Akci pořádalo Evropské fórum mládeže (YFJ – Youth Forum Jeunesse – www.youthforum.org) a Ruská národní rada mládeže. Do Moskvy se sjelo cca 60 zástupců evropských národních rad mládeže a mezinárodních mládežnických organizací (členů YFJ). Semináře jsem se účastnil jako zástupce IFM-SEI (International Falcon Movement – Socialist Educational International www.ifm-sei.org) – mezinárodní organizace, jíž jsem za sdružení Pionýr členem.

    Moskva - seminář o mobilitě mládežeKrom hodin zasedání, příprav a jednání byl účastníkům semináře připraven i kulturní program po noční Moskvě a setkání se starostou Moskvy Jury Luzhkovem. Pořadatelé z Národní rady mládeže Ruské federace odvedli velký kus práce a dodali celému trojsemináři vysokou úroveň, která odpovídala projednávaným problémům.

    Na závěr je nutno jen podotknout, že je velká škoda, že ČRDM doposud není členem YFJ, a tudíž se členové ČRDM nemohou pod hlavičkou ČRDM účastnit obdobných seminářů a přinést tak do České republiky adekvátní informace. Doufám, že se do budoucna tato skutečnost změní, a že ČRDM se stane respektovanou národní radou mládeže na evropské úrovni.