Orbis 2006Orbis, v pořadí již 8. středoevropské jamboree, se opět vrací do své rodné země. Navazuje na slovanská setkání, kde se právě to první konalo v Praze roku 1931. Letos, od 29. července do 6. srpna, se středoevropské jamboree bude konat opět na území České republiky, tentokrát však poblíž Brna.

  Orbis je docela známé latinské slovo. Jen málokdo však ví, že má dva významy. Tím jedním je kruh, který je odpradávna symbolem rovnosti a společenství. V kruhu lidí jsou si všichni rovni, nikdo nemůže být v čele, nikdo není nadřazeným. Při táborových ohních se skauti spojují v Gilwellském kruhu a posláním stisku levé ruky si vyjadřují sounáležitost. Na Orbisu můžete zažít právě onen pocit sounáležitosti se skauty z celé střední Evropy a poznat tak, že i přes různé odlišnosti a rozdíly nás hodně spojuje.

  Dalším významem slova Orbis je svět. V dnešní době si jen velmi málo lidí uvědomuje, že jsme za vývoj světa odpovědní, a že záleží na našich činech a skutcích. Stále existovaly, existují a budou existovat odlišnosti mezi jednotlivými lidmi a národy. Asi nejvíce se lišíme ve svých kulturách. Přesto snad existuje něco, co mají všichni společného, a my to ,,něco“ budeme hledat právě na Orbisu spjatém s mottem: „Mnoho kultur – jeden svět“.

  A co vlastně bude hlavním obsahem programu? S tajemným Orbismanem se vydáme časem a prostorem na různá zajímavá místa a do různých dob v Evropě. Podíváme se za tajemným národem Keltů, možná zahlédneme Napoleona Bonaparte těsně před jeho vítěznou bitvou u Slavkova a budeme se ho moci na něco zeptat. Ochutnáme i něco z antiky a středověku. Samozřejmě bude k dispozici i mnoho dalšího „tradičního“ programu, jako jsou různé adrenalinové sporty, rukodělné činnosti a třeba i prostory ke zklidnění a relaxaci.

  Orbis nabízí nejen zajímavý program a mnoho netradičních zážitků, ale i pobyt v nádherné krajině. Tábořiště se bude nacházet v Mariánském údolí poblíž Brna, které bezprostředně navazuje na CHKO Moravský kras. Místo je jednoznačně „nej“, jelikož se řadí mezi jedno z nejkrásnějších míst České republiky. Mimo to, dno propasti Macocha je nejnižším bodem na našem území. A do třetice všeho dobrého, nádherné Punkevní jeskyně, což je jeskynní systém říčky Punkvy mezi Pustým žlebem a Macochou, je součástí nejdelšího jeskynního systému v ČR.

  V rámci výletů do okolí se podíváme na barokní zámek ve Slavkově u Brna. Ten je jedním z nejzajímavějších a umělecky nejhodnotnějších zámků na Moravě. Kdysi na jeho místě stála renesančně přestavěná tvrz. Stavba zámku byla zahájena na sklonku 17. století a trvala téměř půl století. Ačkoliv byla stavba roku 1752 dokončena, dalších 15 let trvala jeho výzdoba. Unikátem je Historický sál, ve kterém bylo 6. prosince 1805 po Bitvě u Slavkova uzavřeno příměří mezi Francií a Rakouskem. Jeho krásu dokazuje i to, že si jej filmaři vybrali jako místo pro natáčení svých filmů. Vidět jej tedy můžeme např. ve filmu Napoleon, seriálu Červený bedrník, televizním pořadu O poklad Anežky České a dokonce tu vznikla i část slavného filmu Amadeus. Zámek se může pyšnit i svým parkem, který patří k nejvýznamnějším historickým zahradám na Moravě. Samotný Slavkov hraje také významnou roli v naší historii. Nejen že poblíž něj se konala slavná Bitva Tří císařů, ale od krále Václava IV. také získal městskou pečeť a znak, který je v současné době v ČR nejstarším dochovaným znakovým privilegiem. Kromě toho má Slavkov historické jádro, které je městskou památkovou zónou.

  Tradice jednotlivých zemí si navzájem představí při společných večerech na tábořišti, kde budou zastoupené národnosti prostorově promíchány. Dále každá země dostane příležitost představit svou kulturu, zvyky a pokrmy pomocí nepřetržité projekce v kavárnách a čajovnách. Mimo jiné se představí veřejnosti přímo v centru Brna na akci nazvané symbolicky „Open Gate“.

  Nejvíce informací o akci samotné samozřejmě získáte na internetové stránce http://www.orbis2006.cz/ . Zde mimo jiné najdete flash animaci promítanou na Mikulášském semináři v Praze, která by vám měla trochu poodhalit, na co se můžete na Orbisu těšit. Zároveň zde běží soutěž o „vstupenku“ na Orbis 2006 zdarma, která čeká na 10 správných řešitelů soutěžních úkolů. Brzy se tam objeví i deník Orbismana.

  Ale ani Orbisman nezastaví čas, který běží jako voda, a tak se i velmi rychle blíží data uzávěrek přihlášek. Účastníci se mohou registrovat do 28. února 2006.

  Kontakt: vasek.fiala@seznam.cz

  Autor